ALLAH`IN İSİMLERİ VE MÂNÂLARI

Ahmed Hulûsi

“Esmâ ül Hüsnâ” diye bilinen Allâh’ın isimleri bizler için son derece önemli anahtarlardır. Bu anahtarları kullanarak Allâh’ı tanıma kapısından içeri girebiliriz.

İnsanın “HALİFETULLÂH” olması, bu yüce isimlerin mânâlarının kendisinden aşikâr olması dolayısıyladır…

Hatta daha derinlemesine bir ifade ile, “İnsan” bu Allâh isimleriyle kaîm ve daim varlıktır!.. Ve hatta tüm mevcudat bu Allâh isimlerinin mânâlarının sûretler hâlinde algılanışından başka bir şey değildir!..

İşte bu sebepledir ki, âlemlerin Rabbi olan Allâh’ı tanımak, O’na karşı marifet elde etmek istiyorsak, bu isimleri öğrenmek, mânâlarını kavramak mecburiyetindeyiz.

Kâinat ismi altında düşündüğümüz her şeyin ve dolayısıyla insanın, Allâh isimlerinin, mânâlarının terkibi olduğundan geniş bir şekilde “İNSAN ve SIRLARI” isimli kitabımızda bahsetmiştik.

O sebeple burada bu mevzuya daha fazla temas etmeyeceğiz. Arzu edenler, oradan bu hususu derinlemesine tetkik edebilirler.

Bir sonraki bölümümüzde “Allâh İlminden Yansımalarla KUR’ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ” isimli yeni eserimizdeki ilgili bölümün tamamını paylaşarak “Esmâ ül Hüsnâ” konusuna tüm detaylarıyla açıklık getirmeye çalıştık.

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.