“ALLÂH” İSMİ, “CÜZ” KAVRAMINI KABUL ETMEZ

Ahmed Hulûsi

Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de bu konuda nasıl ikaz ediliyoruz:

“Ve ce’alu leHU min ıbadiHİ cüz’a* innel İnsane lekefurun mubiyn”

“O’NA, O’NUN KULLARINDAN BİR CÜZ KILDILAR… MUHAKKAK Kİ İNSAN APAÇIK BİR NANKÖRDÜR!” (43.Zuhruf: 15)

Bakın burası “ALLÂH” kavramı hakkında en önemli açıklamayı getiren âyetlerden birisidir…

“PANTEİST” görüş ile “İslâm’ın VAHDET” görüşü arasındaki korkunç uçurumu ve farkı bilmeyen cahiller; Hz.Muhammed (aleyhisselâm)’ın getirdiği ve açıkladığı “ALLÂH” anlayışından tamamıyla uzak bir biçimde konuya yaklaşarak; “ALLÂH”ı ötemizde bir TANRI olarak tasavvur edip; buradan aramızdan birilerini de sanki O’nun bir “CÜZ’Ü” yani parçasıymış gibi kabullenmektedirler!.. Sanki, ÖTEMİZDEKİ ALLÂH (!) gelip, buradaki birisinin varlığına nüfuz ediyor, yani ortaya çıkıyor da; yukarıda bahsi geçen âyet de bunu iptal ediyor; gibi anlaşılmış bir kısım tefsirciler tarafından…

Kur’ân-ı Kerîm’in ruhuna erememekten oluşan, tamamıyla bir yanlış anlamadır bu!

Hâlbuki yukarıda söz konusu edilen Kur’ân âyeti ile vurgulanan ve mânâsı apaçık bir biçimde ortada olan gerçek şudur:

“Onlardan bazıları ALLÂH’a CÜZ isnat ediyorlar!!! Oysa ALLÂH, CÜZ kavramından berîdir… Yani ALLÂH isminin mânâsı cüz kavramını kabul etmez!.. ALLÂH’ın cüz’ü olmaz!.. Çünkü ALLÂH, biline ki AHAD’dır; yani cüzlerden bileşik bir tümel yapı değildir! ALLÂH, sınırsız varlık olması hasebiyle, kendisinin dışında bir ayrı vücud kavramı kabul etmez; ki artık O’nun cüz’ü olan ikinci bir nesne olsun!”

Burayı çok iyi fark etmek ve idrak etmek zorundayız değerli okurlarım…

Şayet Allâh’ın bir mekânı varsa, şayet Allâh’ın bir sınırı varsa, yani Allâh bir yerde bitiyorsa, elbette ki O’nun bittiği yerde başlayacak olan iri yada ufak birtakım varlıklar olabilir… Ve yahut, O’nun dışında ya da içinde, O’nun cüzleri olabilir!!!

Ancak, “ALLÂH”ın eğer “VÂHİD-ül AHAD” olduğunu fark etmişsek veya idrak etmişsek, hiç değilse böyle olduğuna iman etmişsek, bilmeliyiz ki “AHAD” olan “ALLÂH”, “CÜZ”ü olmaktan değil, “CÜZ” kavramından dahi münezzehtir!..

Nitekim, konu buraya gelince, hemen hepimizin çok iyi bildiği “İHLÂS” Sûresini hatırlayalım:

“De ki: ALLÂH AHAD’dır!..” [1]

Burada sırası gelmişken, genelde pek bilinmeyen ve bilgisizlik yüzünden çokça karıştırılan önemli bir gerçeğe değinelim…[1] “ALLÂH” isminin işaret ettiği mânâya, müşahedemiz ölçüsünde, ilmimiz yettiğince, Hz. Muhammed’in Açıkladığı ALLÂH isimli kitabımızda temas etmiştik…

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.