“ALLÂH DOĞMAMIŞTIR” NE DEMEKTİR?

Şimdi de “LEM YÛLED”i anlayalım…

“Doğmak”, bir nesneden, bir canlıdan onun özellikleriyle ikinci bir varlığın meydana gelmesidir… Bu anlamda kullanılır.

“Doğmamıştır” dendiğine göre burada bize şu idrak ettiril­mek isteniyor demektir:

“ALLÂH, başka bir varlıktan meydana gelmemiştir!”

“ALLÂH” ismiyle işaret edilenin, başka bir varlık tarafından meydana getirilmesi nasıl düşünülebilir ki?.. Zira O, “AHAD”dır!

Yani, sınırsız-sonsuz, cüzlere bölünme kabul etmez TEK’tir!

“ALLÂH” ismiyle işaret edileni meydana getirecek bir varlık düşünebilmek için, önce “ALLÂH”ın ister yönsel, ister BOYUTSAL bir sınırı olması gerekir ki; o sınırın ötesinde O’nu meydana getirecek ikinci bir varlık olsun!!! Ve sonra da o ikin­ci varlık kendisinden “ALLÂH”ı meydana getirsin!!!

“ALLÂH”, “AHAD”dır!

“AHAD” olan “ALLÂH” ise, sınırsız-sonsuz, zerrelere bölünmezdir.

Bu sebeple de, kendisinin bir noktada bitip, o noktadan sonra ikinci bir varlığın başlamasından söz edilemez!

Bu yüzden de “ALLÂH”ı meydana getiren, DOĞURAN, ikinci bir varlıktan bahsedilemez; böyle bir şey düşünülemez!

İşte, “LEM YÛLED” uyarısının bize anlatmak istediği, anlayışımız kadarıyla budur.

Geldik bu tarif metnindeki son uyarıya…

“LEM YEKÛN LEHU KUFÜVEN AHAD”

“O’nun dengi, misli, mikro ya da makro benzeri mevcut değildir, AHAD’dır.”

Burada şu âyeti de hatırlayalım:

“…LEYSE KEMİSLİHİ ŞEY’A…” (42.Şûrâ: 11)

“İster mikro, ister makro planda O’nun misli olabilecek hiçbir şey mevcut değildir!..”