AKIL VE İMAN

İÇİNDEKİLER

Ahmed Hulûsi

Nereye kadar AKIL? Niçin, nasıl ve neye İMAN? Müminler neye İMAN zorunda? ŞEYTAN nereden indi? CİNLER niçin insanın düşmanı? “ÂMENTÜ”nün anlam ve açıklaması… “SÜNNET”in anlamları ve kapsamı… “KADER” konusunun içyüzü… Namaz, oruç, hac gibi kullukların sırları… “Sekrat’ül mevt” nedir; nasıl korunulur?

Düşünebilen beyinler, Kur’ân-ı Kerîm’i anlamak istediklerinde çok önemli işaretler ve uyarılarla muhatap olmaktadırlar…

Nereye kadar AKIL? Niçin, nasıl ve neye İMAN? Müminler neye İMAN zorunda? ŞEYTAN nereden indi? CİNLER niçin insanın düşmanı? “ÂMENTÜ”nün anlam ve açıklaması… “SÜNNET”in anlamları ve kapsamı… “KADER” konusunun içyüzü… Namaz, oruç, hac gibi kullukların sırları… “Sekrat’ül mevt” nedir; nasıl korunulur?

Düşünebilen beyinler, Kur’ân-ı Kerîm’i anlamak istediklerinde çok önemli işaretler ve uyarılarla muhatap olmaktadırlar…

İşte bir örnek…

Nisâ’ Sûresi 136. âyetin başı:

“Ya eyyühelleziyne amenû Aminu Billâhi”

“Ey iman edenler, iman edin…. ??????…..”

Burada iman etmeleri istenen kişiler, “İMAN EHLİ” olanlardır! “MÜMİNLERİN”, “İMAN ETMELERİ” istenmektedir!..

Neye?..

“BİLLÂHİ” denerek “ALLÂH”a!

Hitap edilen kişiler “İMAN EDENLER” diye tanımlandığına göre elbette ki “ALLÂH”a, “RASÛLÜ’NE” ve kendilerine o ana kadar gelmiş olan âyetlere inanıyorlardı.

Durum böyle olunca, üzerinde durulması gerekli olan çok önemli husus, işte burada karşımıza çıkmaktadır! Şöyle ki…

Niçin, “İMAN EHLİNDEN” “iman etmeleri” istenmektedir “ÂMİNU BİLLÂHİ” uyarısıyla?

İşte; KURÂN’IN SIRRI, TASAVVUFUN ÖZÜ ve TEMELİ bu sorunun cevabındadır!

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.