Acele etmek

  • Evrensel sistem ve düzen içinde her şey bir sıralamaya ve dolayısıyla zamana bağlıdır… Acele, asla sistemi değiştirmez!. Ya bekler, nasibinizdekine erişirsiniz; ya da acele eder, kopartırsınız!.
  • “Herhangi bir kul, koltuğunun altı görülecek şekilde ellerini kaldırır ve Allâh`dan bir dilekte bulunursa; acele etmediği takdirde kesinlikle duasına icabet edilir. 
    – Acele nasıl olur yâ Resûlallah?..
    – Dua ettim ettim, kabul olmadı, der”(de vazgeçer)… işte bu yanlıştır; dua yerine gelene kadar ısrar.

BAKARA 2-203 Bir de sayılı günlerde (kurban bayramı ././. günleri) Allah`ı zikredin (tekbir getirin). Kim iki gün içinde aceleyle işini bitirirse ona bir suç yoktur. Kim tehir ederse ona da suç yoktur. Bu korunan kimse içindir… Allah`dan ittika edin ve iyi bilin ki muhakkak sonunda O`na haşrolacaksınız.

NiSA 4-6 Yetimleri nikahlanabilecekleri yaşa gelene kadar gözetip deneyin. Şayet onların olgunlaştığını gözlerseniz, mallarını kendilerine teslim edin. Onlar büyüyünce mallarına sahip olacaklar diye, acele edip mallarını israf etmeyin. Zengin olan iffetli davransın (yetim malını yemekten uzak dursun). Yoksul olan ise, ondan örfte olan kadarıyla (haddi aşmadan) yararlansın. Mallarını kendilerine iade ederken de şahit bulundurun (yaptıklarınızın değerlendirilmesi için). Hakikatiniz olan Allah Esma`sından Hasib isminin özelliği size yeterlidir.

EN’AM 6-57 De ki: “Doğrusu ben Rabbimden apaçık bir delil üzereyim ve siz o hakikati yalanladınız! Acele istediğiniz o (ölüm), benim yanımda değil… Hüküm ancak Allah`ındır! Hakk`ı O bildirir! O, (doğru ile yanlışı) ayırt edenlerin en hayırlısıdır.”

EN’AM 6-58 De ki: “Eğer o acele istediğiniz benim yanımda olsaydı, aramızdaki mesele çoktan kapanmış olurdu!”… Allah zalimleri daha iyi bilir.

YUNUS 10-11 Eğer Allah insanlara, onların hayrı dilemedeki acelelerine göre, şerri hak etmelerine cevap verseydi; onların ömürleri çoktan bitmiş olurdu! Rücu ederek hakikati olan Esma`nın farkındalığına ermeyeceklerini sananları, kendi taşkınlıkları içinde kör ve şaşkın, bocalar halde bırakırız.

YUNUS 10-50 De ki: “Gördünüz mü (düşünün bakalım), şayet O`nun azabı gece veya gündüzün bir anında gelmiş olsa, (söyleyin) suçlular neyi acele isterler?”

NAHL 16-1 Allah hükmü gelmiştir; (görmeniz için) aceleye gerek yok! O, onların şirk koştuklarından Subhan`dır, ali`dir.

iSRA 17-11 insan, hayrını davet eder gibi şerrini davette de (acele) eder! insan çok acelecidir!

MERYEM 19-84 Onlar için acele etme… Biz onlar için gün sayarız.

TAHA 20-83 Seni halkından acele ile uzaklaştıran nedir, ya Musa?

TAHA 20-84 (Musa) dedi ki: “Rabbim, acelemin sebebi rızanı kazanmaktır. Onlar benim izimdeler…”

TAHA 20-114 Melik ve Hak olan Allah ne yücedir! O`nun vahyi sana bitmeden önce Kuran`ı (tekrara) acele etme ve: “Rabbim ilmimi (yakinimi) arttır” de.

ENBiYA 21-37 insan, hemen oluşturmak isteyen (aceleci) olarak yaratılmıştır! işaretlerimi (ne demek olduğunu) size yakında göstereceğim… (Onların oluşmasında) acele etmeyin!

HAC 22-47 Senden azabını acele istiyorlar… Allah vaadinden asla caymaz! Muhakkak ki Rabbinin indinde bir gün, size göre bin yıl gibidir! (Buradaki işaret insanın geçeceği vefat sonrasındaki yaşam boyutu algılamasınadır Allahu alem. Çünkü `Rabbinin` denerek, kişinin esma bileşimi algılamasının getirisi olan bilinç boyutu algılamasına atıf yapılmaktadır. işaret Rabb-ül alemine göre değildir. A.H.)

ŞUARA 26-204 Azabımızın kendilerinde açığa çıkmasını acele mi istiyorlar?

NEML 27-46 (Salih) dedi ki: “Ey kavmim! iyilikten önce kötülüğü niye acele istiyorsunuz? Merhamet görmeniz için Allah`a istiğfar etseniz iyi olmaz mı?”

NEML 27-72 De ki: “Acele istediğinizin bir kısmı belki de sizin arkanıza takılmıştır!”

ANKEBUT 29-54 Azaplarını (ölümü) senden acele istiyorlar… Muhakkak ki Cehennem (el an) hakikat bilgisini inkar edenleri ihata etmiştir!

SAFFAT 37-176 Azabımızın varlıklarında açığa çıkışını (ölümü) acele mi istiyorlar? (Ölüm, hakikati inkar eden için azabın başlaması, iman eden içinse rahmete ermektir.)

ŞURA 42-18 Onu yaşayacaklarına iman etmeyenler, onu acele isterler! iman edenler ise ondan korku ile ürperirler ve bilirler ki o kesinlikle Hak`tır! Dikkat edin, O Saat (ölümle yeni bir boyutta yaşayacakları) hakkında tartışanlar, kesinlikle işin hakikatinden çok büyük bir sapma içindedirler!

AHKAF 46-24 Ne vakit onu (tehdit olundukları azabı) vadilerine yönelmiş geniş bir bulut olarak gördüler, dediler ki: “Bu bize yağmur indirecek bir buluttur.” Hayır, o kendisini acele istediğinizdir! (O) içinde feci bir azap olan rüzgardır.

AHKAF 46-35 Rasullerden Ulül Azm`ın sabrettiği gibi (sen de) sabret; onlar için acele etme! Tehdit edildikleri şeyi gördükleri (ölümü tattıkları) süreçte, sanki gündüzden bir saatten fazla (Dünya`da) kalmamış gibi olurlar! Belağ (bu yeterli bir tebliğdir)! inancı bozuklar toplumundan başkası mı helak edilecek!

ZARiYAT 51-14 (Zebaniler der ki): “Azabınızı tadın! işte o acele istediğiniz buydu!”

ZARiYAT 51-59 Muhakkak ki zalim olanlar, (kendilerinden önceki geçmiş) arkadaşlarının payları benzeri (azaptan) paylarını alacaklardır! Acele etmesinler.

KIYAMET 75-16 Onu dilinle tekrar etme, Onu acele (muhafaza) için.

Kavram hakkında henüz bir not alınılmadı.

Adl

Anlamı EL ADL… Ulûhiyetinin sonucu olarak açığa çıkardığı her Esmâ özelliğinin yaratış amacına göre hakkını veren. Haksızlık etmekten, zulüm etmekten münezzeh olan! Adl, bazen halk arasında cezalandırma hâli ya da mahalli, bazen

Oku »

Aşk

Anlamı   Fıtratında olup da kendinde âşikâr olmayanı bulduğuna yönelme şiddetidir. (Soru: “Aşk” nedir?…) Fıtratında olup, kendinde bulamadığını bulduğun yere kapılmandır… (Soru: Bir şeyi kendimizde bulamamamız mümkün mü üstadım?…)Özünde vardır fakat

Oku »

Kerâmet

Anlamı Felsefe, daha önce de izah ettiğimiz gibi ise iman nurunu esas almaksızın, sırf akıl gücü ile yapılan çalışmalardır. Bir kişi tasavvufa yani iman nurunu esas alan çalışmalara dayanmadan, kendindeki şartlanmaları ortadan kaldırabilr… Şartlanmaları kaldırması, eğer iman nuruna dayanmıyorsa, tamamen beşeri

Oku »