Abdest

 • Abdest almak temizlik gayesi ile getirilmiş bir hüküm olsa idi. «Elini toprağa sür de sonra topraklı elinle suratını, kollarını sıvazla»; der mi idi?..
 • Abdest ismiyle tanımladığınız şey sudaki bioelektrik enerjinin sinir sistemi vasıtasıyla beyne ulaşması ve enerji takviyesidir…
 • Abdest, temizlik için değil; beynin bioelektrik ihtiyacını karşılamak içindir.
 • ”Abdest”, şirk oluşturan düşüncelerden arınmaktır!.
 • Duyularından ve organlarından sâdır olan fiillerden; yâni bunları kendi yarattığını sanıp kendine maletmekten arınmaktır.
 • Her şey bir hikmete dayalı olarak Hakk tarafından yaratılmaktadır; diyebilmektir! Ve hattâ, idrâk edemiyorsan eğer, “Hakk”ı “hikmet”le kayıtlamaktan dahi kaçınmaktır!
 • Abdestten bir mânâ da dünyaya ait beşeri değer kirlerinden arınmak suretiyle varlığın hakikatına yönelme anlamı taşıdığını da unutmayalım.
 • Farkında mıyız acaba abdest niçin alınır, temiz yani tâhir olmak nedir; necis kimdir; tâhir olmayanın el sürmemesi gereken şey nedir; tâhir olmadan secde olur mu?..

 • Biz abdest alırız… Abdest aldığımız zaman, “Bunu niye aldık?” diye sorarsak, eskilerin bir çoğu der ki; “Temizlik olsun diye, temizlik için”…

  Halbuki Hz. Rasûlullâh (aleyhisSelâm) icabında bir bardak suyla dahi abdest almıştır; ve bugün Orta Doğu ülkelerinde sıcak yerlerde görürsünüz, ufacık bir kaptan birazcık suyla abdest alınır.

  Hele bir de teyemmüm olayını düşünürseniz… Yüze toprak sürme… O alınan suyla vücudun temizlenmesi mümkün değildir!

  Buradaki temizlik, bildiğimiz fiziki bir temizlik olayı olamaz.

  Peki, temizlik için değilse, niçindir?

  Eğer bunu da dikkatli bir şekilde düşünürsek;

  Vücudun ozmoz yoluyla dışardan hava aldığını biliyoruz… Aynı şekilde ozmoz yoluyla dışardan su da alır. Suyu alması demek, H2O, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşmuş olan enerjiyi sinir sistemine iletmesi demektir!

  Eğer dışardan suyu vücuda sürmek suretiyle elektrik enerjisi temini amacına yönelik değilse abdest, acaba ne içindir?.. Bunu düşünmek gerekir. Aynı şekilde “Teyemmüm” dediğimiz şey de vücuttan, beyin üzerinde büyük baskı ve stres oluşturan, statik elektriğin atılmasıdır. Yani “ibadet” denen bu çalışmaların her biri, tamamen bilimsel birtakım gerçeklere, fiziksel, kimyasal birtakım “sistem gerekleri”ne dayalı şekilde önerilmiş çalışmalardır!

 • Nerede olursa olsun, abdestli veya abdestsiz, her halükârda zikir yapılabilir.

 • Kur’ân-ı Kerîm’i anlamak için önce “tâhir’ olmak, yani -arınmış” olmak gerekir. Çünki, “Arınmamış olanlar dokunmasınlar” deniliyor. Bu âyeti mâalesef yanlış anlıyor; gidip suyla yıkanıp, abdest alıp “arındığımızı” sanıyoruz!..

 • İkinci şart Hadesten tahâret, yani abdest almak idi… Maddisi suyla olur, ya da toprağa teyemmüm ile…icabında bir bardak suyla abtest alınabildiğine; teyemmümde, yüze toprak sürüldüğüne ve toprak sürülen bir yüze de temizlenmiş diyemiyeceğimize göre, bundan anlaşılmaktadır ki, abdestin maddi yönü temizlik gayesine bağlı değildir…

  Öyle ise, niçin abdest almaktayız? Bunun açıklamasını da şu anda 9. baskısı yapılan “İNSAN ve SIRLARI” isimli kitabımızda bulabilirsiniz…

  Mânevi mânâda abdest ise, duyularından ve organlarından sâdır olan fiillerden; yani bunları kendi yarattığını sanıp kendine maletmekten arınmaktır…

  Her şey bir hikmete dayalı olarak Hak tarafından yaratılmaktadır; diyebilmektir!…

  Ve hatta, idrak edebiliyorsan eğer, Hakkı “hikmet”le kayıtlamaktan dahi kaçınmaktır!..

 • Hazreti Muhammed aleyhisselâm asla değişmeyen veya dönüşmeyen “SÜNNETULLAH”ı “OKU”muş olarak; risâletinin gereği “Fatiha” okunan ve Fatiha’sız asla geçerliliği olmayan salât’ı teklif ederken; Nübüvvetininişlevi olarak da, salât öncesinde abdest almayı uygulamıştır!

  Zirâ, risâlet, ismi “ALLAH” olanı anlayıp hissetmeye dönük bir işlevdir ve bu işlev sonsuza dek devam edecek olan bir yaşantının elde edilmesiyle alâkalıdır. Abdest ise, bedenin bu işleve hizmetiyle ilgili ve dünya yaşantısıyla sınırlı bir uygulamadır.

 • Abdestsiz gezmemek konusunda hadîsler pek çoktur.
 • Sünnetullah”ta bir yeri ve değeri olduğu için, örneğin, “abdest alırken suyu yüzünüze çarpmayın, sürün sıvazlayın” uyarısını yapmıştır ciltteki tüm hücrelere suyun nüfuz edebilmesi için

 • Abdest nedir, nedendir?..

  Bu soruya hemen herkesin vereceği cevap bellidir.

  «Temizlik için!..»

  Ya…? Öyle mi?..

  Eski deyişle «5 paralık aklı» olan biri, abdest almak temizlik gayesi ile getirilmiş bir hüküm olsa idi. «Elini toprağa sür de sonra topraklı elinle suratını, kollarını sıvazla»; der mi idi?..

  Gaye temizlik ise…

  Siz karşınızdakine, «elini toprağa bula da sonra suratını sıvazla»; der misiniz?..

  Cevabınız elbette ki tek bir kelime değil mi?.. «Hayır!»

  Peki öyle ise şimdi gene soralım… Gaye temizlik değil ise, ne?..

  Nefesinizi tutun ve saatinize bakın. Kaç saniye soluk olmadan durabileceksiniz?.. 1-2 dakikaya kadar uzanabiliyorsunuz değil mi?.. Peki denizin içine girip de nefesinizi tutarak kaç saniye durabiliyorsunuz suyun altında. 15-25 saniye civarında!.. Peki bu aradaki fark neden?.. Çünkü, suyun dışında iken bedeninizin tüm yüzey hücreleri lokal oksijen alımı içinde de ondan. Oysa, suyun içinde iken bu yol kapanıyor ve sadece ciğerinizdeki oksijen ile başbaşa kalıyorsunuz.

  İşte bu oksijen alımı meselesinde olduğu üzere, kolunuzu ya da yüzünüzü su ile sıvazladığınız zaman, sıvazlanan hücrelerden vücuda belli bir ölçüde elektrik takviyesi mevcuttur. Yâni beyin, çalışması için gerekli elektriği kısa ve kolay yoldan bu şekilde temin etmiş olur. Bunun için de şarıl şarıl akan suya hiç ihtiyaç yoktur!.. Zira önemli olan o organlardaki hücrelerin suyla temas etmesidir. Fazlası zaten akar gider!..

  Yıkanmak ise gaye, kirden paklanmak ise fazla suya da ihtiyaç vardır. Ama abdest için yüzey hücrelerin ıslanması yeterli miktardır.

  Evet, suyla abdest böyle ya teyemmüm?.. Yani elini toprağa sürüp sonra yüzüne ve sonra gene toprağa sürüp önce sağ ve sonra da sol koluna avucunu sürme!.. Üstelik elinin iç yarısını kolunun bir yanına sürerken, öbür yarısıyla kolunun dış yarısını sıvazlama. Yâni aynı yerin üstünden geçmeme!.

  Bu defa ben söylemeden siz cevabı açıklayıvereceksiniz:

  «Topraktan elektrik alma!.. Sudaki elektriği bulamadığın anda topraktaki elektrik ile beyne yardımcı olma. Bünyedeki statik elektriği topraklama vs. vs.»

  Evet, görülüyor ki, abdest olayında gaye temizlik değil, beynin elektrik ihtiyacının karşılanması söz konusu. Zaten, zaman zaman Resûl-i Ekrem`in bir bardak miktarı su ile bile abdest aldığından söz edilir ki, bu dahi olayın esasının temizlik gayesine matuf olmadığını işaret etmeye yeter.

  Ben sık sık yıkanıyorum, abdest almaya ihtiyacım yok, ya da böylece elektrik alıyorum bu bana yeter; diyebileceklere…

  Arabaya benzini doldurdunuz ve olduğunuz yerde çalıştırıyorsunuz!. Böylece nereye varırsınız ki?.. Elektriği yani enerjiyi beyne verdiniz; peki bu enerjiyi ne yönde ve nasıl kullanıyorsunuz?.. Beyni, ruha ve ölümötesine dönük bir şekilde enerji üretmesi için elektrikle takviye etmek de mümkün. Aldığınız bu elektriği tamamiyle geçici dünya zevkleri için tüketip, öbür yanda bu enerjiye en çok ihtiyaç duyacağınız yerde şaşa kalmak ve pişmanlık içinde azab çekmek de mümkün!..

  Elde ettiğiniz enerjiyi nasıl ve ne yöne dönük olarak kullanıyorsunuz?..

 • Peygamberim yetiş bana, falanca veli yetiş bana!..

  Kimsenin nuru kimseye fayda etmez!.. Ve oradan, eksiklikleri kadar, nuraniyetinin, enerjisinin eksikliği kadar ceheneme giriyor!..

  Ne kadar cehenneme giriyor?..

  Kendisindeki tabiât hükmü ne kadar ağırsa, alışkanlıkları, bağları, duyguları ne kadar ağırsa, çoksa yoğunsa o kadar uzun süre orada yanıyor!.

  Zira bizim zaman ölçülerimizle alakalı değil olay!.. Kömür gibi oluyor ceset!.. Ancak abdest âzâları namaz âzâları yanmıyor. Ve bu yaşam sayısız senelerle devam edip gidiyor!..

 • Niye abdest alınır?… De ki, temizlik olsun, diye!.

  Abdest” temizlik olsun amacıyla önerilmiş olsa; su bulamadığın zaman “teyemmüm” et, denerek adama yüzüne toprak sürdürülür mü?..

  -Yavrum yüzün kirlenmiş, sular akmıyor, git yüzüne toprak sür de temizlen; mi dersiniz?…

  Ciltteki hücrelerin, ozmoz yoluyla üstlerindeki suyu içine çektiğini çoğumuz ortaokuldan biliriz!.. Suyun, H2O olduğunu, bu yapısıyla da elektrik ihtiva ettiğini de!. Vücut denen organik fabrikanın, dışardan aldığı katı ve sıvı gıdaları analiz ederek bioelektrik enerjiye dönüştürdüğünü de biliriz belki!.

  Ama, gene de abdestin vücudun bioelektrik enerjisini kısa yoldan arttırma amacıyla da önerilmiş olacağını hiç aklımıza getirmeyiz!. Ya teyemmüm?. Bunları olabildiğince “İNSAN ve SIRLARI” isimli kitapta açmaya çalıştık; umarım başarılı olmuşuzdur!.. Elbette elimizden geldiği kadarıyla..

  Ya bir bardak suyla, hattâ toprakla “abdest” alarak temizlenilir mi?..

  Abdest temizlik için değilse… Allah Rasûlü pek çok zaman bir bardak kadar suyla abdest almışsa… Bu durumda abdest olayını nasıl değerlendirecek ve “Tâhir olmayanlar Kur`âna el sürmesinler” hükmünü nasıl anlayacağız!.

  “Tâhir” kelimesinin zıddı Kur`ânı Kerimde “necis” kelimesidir.. “Necis” kelimesi de, “ŞİRK” kavramı için kullanılarak; “müşrikler necistir” hükmü verilmektedir!.

  Demek ki, “ŞİRK”“necis” ise; bunun zıddı olan “tâhir”lik de “TEVHİD” ehlinin hâli ile alâkalıdır.. Bu durumda, Kur`ân-ı Kerîmdeki, “tâhir olmayan el sürmesin” uyarısının anlamı; abdestsiz olan mushafa yani Kur`an muhtevalı cilt ve sayfalara el sürmesin, anlamına değil…

  Tevhid” anlayışına ulaşmamış, şirkten arınmamış olanlar, Kur`anı anlamaya uğraşmasınlar; ondaki incelikleri kavrayamazlar; anlamınadır!..

  Arınılması zorunlu kir, bedensel olan değil, düşünsel olandır!.

 • Efendimiz Aleyhisselâm abdest almasını ve namaz kılmasını ilk olarak Cibril Aleyhisselâm’dan öğrendi… Cibril Aleyhisselâm insan sûretinde Efendimiz`in yanına gelerek yerden su fışkırttı. Sonra da o sudan ne şekilde abdest alınacağını gösterdi ve Efendimiz`e aynı şekilde abdest aldırdı..

  Bundan sonra Cibril namaza durarak nasıl namaz kılınması lâzim geldiğini Efendimiz Aleyhisselâm’a gösterdi..Namazın şeklinin tarifinden sonra da Efendimiz Aleyhisselâm Cibril ile birlikte iki rekât namaz kıldı.. Böylece namaz ve abdestin öğretilmesinden sonra Cibril Aleyhisselâm kayboldu..

  Daha sonra Efendimiz Aleyhisselâm’ın nasıl abdest aldığı şöyle nakledildi bizlere Hazreti Osman Ra. tarafından:

  “Hz.Rasûlullah bir gün, bir kap içinde su getirip bununla üç kere ellerini yıkadı, ağzına su alıp çalkaladı, burnuna su çekip çıkarttı.. Yüzünü ve dirseklerine kadar kollarını üç kere yıkadı. Sonra başını mesh etti. Ayak bileklerine kadar ayaklarını üçer kere yıkadı. Ve:

  -Her kim şu abdestim gibi abdest alıp, iki rekat namaz kılar ve bu namazda hatırına birşey getirmezse, ne kadar geçmiş günahı varsa bağışlanır!.. dedi…”

  Namazı doğru kılamayanın hadisi diye bilinen şu meşhur hadiste de Efendimiz Aleyhisselâm namazın nasıl kılınacağını şöyle anlatır:

  “Namaza duracağın vakitte tekbir al.. Sonra, ne kadar kolayına gelirse o kadar kuran oku.. Sonra rükûya var; uzuvların duruluncaya kadar bekle!.. Sonra başını kaldırıp dimdik oluncaya kadar doğrul!.. Sonra secdeye var!..Uzuvların yatışıncaya kadar bekle.. Sonra başını kaldır ve uzuvların yatışıncaya kadar otur.. Bunu namazın bütününde, yâni namazın her rekâtında tekrar et…”

  Ve Efendimiz Aleyhisselâm daha sonraları namaz için şöyle demişti:

  “Her biriniz namazına durduğu zaman şüphesiz Rabbi ile münâcaat eder. Rabbi, kendisi ile kıblesi arasındadır..”

  Namaz ilk defa verildiği zaman farz edildi ve ikişer rekât olarak kılınırdı.. Bu konudaki Hazreti Ayşe`nin r.a. rivayet ettiği hadis şöyledir:

  “Allahû Teâlâ namazı farz ettiği zaman normalde veya seyahatte ikişer rekât olarak farz etmişti… Sonra, seyahat zamanlarındaki namazlar iki rekât olarak bırakıldı, normalde ise daha ziyade edildi. (Dörde çıkarıldı.)”

 • Efendimiz Aleyhisselâm Cibril`in namazı tâlim etmesinden sonra doğruca eve geldi ve Hazreti Hatice (r.a.)a ne şekilde abdest alınacağını öğretti.. Bundan sonra da beraberce namaza durdular.. Böylelikle Efendimiz`e tâbi olarak ilk namaz kılan Hazreti Hatice r.a. olmuş oldu..

 • Kitab’ı tebliğ eden Allah Rasûlü…

  “Salâta dâvet edildiğinizde….” Uyarısında bulunuyor!

  Kitab’ı, günde en az beş defa “oku”maya dâvet ediliyoruz!.

  Abdestsiz “salât”, niye olmaz?… nedir abdest; nasıl alınır?

  Niçin, “FÂTİHA’sız “salât” olmaz”?

  Acaba farkında mıyız?…

  Müezzin…

  Ezan…

  İle çağrıda bulunuyor inananlara…

  Neye dâvet ediliyoruz?

  Müezzin vâkıf mı, neye dâvet ettiğine?

  Dinleyen farkında mı neye dâvet olunduğuna? Niye dâvet edildiğine?

  Nasıl abdest almak, yâni neden ARINMAK gerekiyor, müezzinin dâvetine icabet için?

 • Herkes ne yapabiliyorsa onu yapsın!

  Cuma namazına gidebilen, Cuma namazına gitsin…

  Günde 2-3 vakit namaz kılan 2-3 vakit kılsın!.

  5 vakti tamamlayan aliyyül âlâ..

  Ama ben 5 vakit kılamıyorum, öyleyse hiç kılmayayım, demek çok yanlıştır!..

  5 kılamıyorsan 4 kıl… 4 kılamıyorsan 3 kıl.. 3 kılamıyorsan, hiç değilse bir sabahleyin elini yüzünü yıkadıktan sonra ayağını da yıkadığın zaman işte abdest almış oldun!.

  2 rekat sabah namazını evden çıkmadan evvel kılsan, hiç olmazsa günün bir vaktini kılmış olursun… Hiç kılmamaktan çok daha âlâdır.

  Bir şeyi hiç yapmamaktansa biraz olsun yapmak, neticede kazançtır!

 • şimdi gelelim Müslümanlığın bir gereği olarak bize teklif edilen “abdest” olayına!.

  1986 yılında yayınladığım “İNSAN VE SIRLARI” isimli kitabımda “abdest” olayının tanrıya tapınmak içindeğil, kişinin bedeninin biyoelektrik enerjinin, sudaki enerjiden yararlanması amacına dönük olduğunu açıklamıştım. Su bulunmayan ortamda yapılan teyemmümün ise bünyedeki statik elektriğin topraklanması amacına dönük olduğunu anlatmıştım. Taklit ehli olarak yetiştirilen kitle ise o zamandan bu yana hep karşı çıkmıştı bu gibi açıklamalarıma, biz tanrıya tapınmak için abdest alırız hikmeti bizi ilgilendirmez, diye!!!.

  Şimdi bir adım daha ileriye gidip, bu konudaki çok önemli bir sırrı daha açıklayalım…

  Allah Rasûlü muhteşem insan Hazreti Muhammed aleyhisselâm daima “abdest” alırken dua ediyordu; herkese de abdest alırken dua etmesini tavsiye ediyordu…

  Niçin?…

  Gökteki tanrıya seslenip, “ey tanrı bak senin peygamberinin dediğini yapıyorum; sen de beni nur eyle”, diye mi?

  Yoksa?…

  İşte geldik, Allah Rasûlü Muhammed Mustafa`nın bir mucizevî tesbitine daha…

  Kişi, abdest alırken, dua etmek suretiyle, belli bir anlam ihtiva eden beyin dalgalarıyla su kristallerini değiştirerek, etkileyerek, iyonize ederek vücüduna yararlı su iyonlarının girmesini sağlar!.

  Su içerken veya birşey yerken elindekine besmele “OKU”manın (beyin dalgalarını içtiğine veya yediğine yönlendirmenin) anlamı da buradadır!.

  Kurşun döktürmek ise dinsel bir ritüel olmayıp, başta birikmiş bunalım oluşturan statik elektriğin, akıtılan eriyik kurşuna boşaltılması amacına yöneliktir.

  Beyni, göz ve kulağına esir düşmüş; gördüğünün ötesini düşünmekten âciz; çağdaş bilimlerden ve dünyadaki tesbitlerden bîhaber kimselerin bunları anlaması elbette çok zor! Ne var ki dünya dönüyor ve bir kısım insanlar hâlâ yüzyıllarca önceki kulübelerinde yaşamakta ısrar etseler dahi; öte yanda gökdelenler uzaya yükselip, uydudan bahçesindeki böcekler seyredilebiliyor!.

  Ve dahi, su kristallerinin insanların yaydıkları düşüncelere göre nasıl şekil aldıkları  mikroskoplarla açık seçik tesbit edilebiliyor!.

  İnsan beyninin farkında olarak veya olmayarak yaydığı dalgalar, aynı esasla, suyu, sudan varolmuş canlıları sürekli etkilemektedir. Bu yüzden de “insan düşüncelerini açıklasa da  açıklamasa da sonucunu yaşayacaktır” anlamına gelen bilgi verilmiştir Bakara suresi 284. âyetinde.

  İnsan beyninin yaydığı düşünce dalgalarının suyu nasıl etkilediğini gösteren araştırma sonuçlarını aşağıdaki linklerden İngilizce okuyabilirsiniz.

  .

  .

  .

  http://www.cerncourier.com/main/article/46/2/8

  (İngilizce bilmeyenler Prof. Dr. Masaru Emoto`nun Türkçeye çevrilerek yayınlanmış “SUYUN GİZLİ MESAJI” isimli kitabını okuyabilirler.)

  Şimdi bu konuyu çok iyi düşünelim!.

  Abdest alırken dua okumak, yani, düşünceni dileğini beyin dalgaları şeklinde suya yönlendirerek, su kristallerini şekillendirme ve o suyu ozmos yoluyla vücuduna almak… Ya da “suya okumak” denilen şekilde belli bir anlam taşıyan beyin dalgalarını suya yönlendirerek o yönde suyu şekillendirmek ve o suyu içmek veya içirmek!..

  Düşünün ki, insan vücudunun yaklaşık yüzde 80`i sudur. Bu duruma göre, bu su yapı ağırlıklı varlığa, karşısındaki kişinin yönelerek pozitif veya negatif düşünce dalgalarını yollaması, acaba ne boyutta tesirler oluşturur?..

  1400 küsur yıl önce, çölün ortasında, bugünün bilgilerini hayal bile etmesi hayal edilemiyecek bir toplum içinde yaşamış olan o yüce Zât`ın, tüm açıklamaları aslında Yaratan`ın bir mucizesidir… Ne var ki, bunları değerlendiremeyen, “biz inanıyoruz bize yeter” diyen ve taklitle ömür süren toplumların “sevgili peygamberimiz“den öte görebilecekleri hiç bir şey yoktur ne bu dünyada ne de öte dünyada! Zira, “Dünyada âmâ olan öte yaşam boyutunda da ebeden kördür” gerçeği ile yüzyüzeyiz. Değeri değerlendirmek, ancak onun açıklamalarını anladıktan sonra mümkün olur.

 • Soru
  -Abdest sadece şarj alımına yönelik bir olay mı ? Eğer öyleyse, zâhir anlamda abdest almadan namaz kılınabilir mi ?Biz, abdestteki hikmetlerden birinin de bu olabileceğini ifâde ediyoruz… Ayrıca, abdestten bir mânâ da dünyaya ait beşeri değer kirlerinden arınmak sûretiyle varlığın hakikatına yönelmek olduğunu da unutmayalım..
 • Üstad
  -Allah Rasûlü abdestsiz namaz kılmadığına göre, kimse bunun olabileceğini söyleyemez…
 • Soru
  -Şehid`in cesedi neden yıkanmaz?..
 • Üstad
  -Şehid, kendi kanıyla yıkanmış- abdest almıştır, arınmıştır da ondan!

 “ABDEST” ALMAK : 

 • Bir algıladığım âlemler, bir de gökte ötelerde bir yerde bir ilâh-tanrı” yok; yalnızca “Allah” İsmiyle işaret edilen Mutlak Varlık var anlayışı(Varlığın Mutlak Tekilliği ve Sistemini kavrayan anlayış)…
 • Dünyaya ait beşeri değer kirlerinden arınmak suretiyle varlığın hakikatına yönelme…
 • Şirk oluşturan düşüncelerden arınmak
 • Duyularından ve organlarından sâdır olan fiillerden(bunları kendi yarattığını sanıp kendine mal etmekten) arınmak…
 • Sudaki bioelektrik enerjinin sinir sistemi vasıtasıyla beyne ulaşması ve enerji takviyesi…
 • Vücutta ve beyin üzerinde büyük baskı ve stresi oluşturan statik elektriğin atılması…

***

 • 1-MADDİ ANLAMDA ABDEST
 • Abdest, temizlik için değil; beynin bioelektrik ihtiyacını karşılamak içindir
 • “Sık sık yıkanıyoruz, abdest almaya ihtiyaç yok” diyebileceklere…
 • Teyemmüm…Beyinde baskı ve stres oluşturan statik elektriğin atılması…
 • Abdestin hemen sonrasında niçin namaz kılınması önerilmiş?
 • Abdest alırken suyu yüzünüze çarpmayın….“Sünnetullah”ın işleyiş şeklini; nelerin, nelere nasıl dönüştüğünün inceliklerini fark edin…
 • 2-MÂNEVİ ANLAMDA ABDESTALMAK{“Bir algıladığın âlemler var, bir de gökte ötelerde bir yerde bir ilâh-tanrı var” anlayışından arınmak-Şirk oluşturan düşüncelerden arınmak-Dünyaya ait beşeri değer kirlerinden arınmak-Varlığın Hakikatine yönelmek-“Hakk”ı “hikmet”le kayıtlamaktan dahi kaçınmak-Duyularından ve organlarından sâdır olan fiileri kendi yarattığını sanmaktan arınmak}
 • Beyt”in(Kâbe-kalp-şuurun 7.kat semâsının)  secde edenler, rükû edenler için arındırılmış olarak muhafaza edilmesi
 • Abdestli değilsen, Kur’ân’ı eline alma! (Hâlâ Varlığın Mutlak Tekilliğini kavrayamamış isen, bu “Hakikat”i anlatan “muhteşem bilgi kaynağı”na dokunma!…. Bu anlayış(şirk) içindeyken, “Hak” ile Bâtıl”ı ayırt eden “Bilgi Kitabı”nda(“Kur’ân”da) anlatılan verileri değerlendirmen mümkün olmaz!)

MAiDE 5-6 Ey iman edenler… Salata doğrulduğunuzda yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi su ile yıkayın; başlarınızı mesh edin ve iki topuğunuza kadar ayaklarınızı da yıkayın… Eğer cünüp iseniz bütün vücudunuzu yıkayın… Eğer hasta olmuşsanız veya bir sefer üzere iseniz veya sizden biri tuvalet ihtiyacını gidermiş olarak gelirse yahut kadınlarla yatmışsanız, su da bulamamışsanız; temiz toprağa teyemmüm edin… Yüzlerinizi ve ellerinizi ondan mesh edin… Allah size güçlük oluşturmak dilemez, fakat sizi arındırmak ve “Hu”nun nimetini sizin üzerinizde tamamlamayı diler; ta ki şükredesiniz (değerlendiresiniz).

NiSA 4-43 Ey iman edenler, kendinizi bilmez bir haldeyken (sarhoşken), ne dediğinizin bilincinde olacağınız zamana kadar ve bir de yolculukta olmanız hariç cünüp iken, boy abdesti alıncaya kadar, salata (namaza) yaklaşmayın. Eğer hasta olmuşsanız veya bir yolculuktaysanız veya sizden biri def`i hacetten gelirse yahut cinsel ilişkide bulunmuşsanız, (boy abdesti alacak) su da bulamamışsanız, (o vakit) temiz toprağa teyemmüm edin… (Şöyle ki) yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin… Muhakkak ki Allah Afuvv`dur, Gafur`dur.

ABDESTİN FAZİLETLERİ

3551 – Ebu Hüreyre (R.a) anlatıyor: “Resülullah (S.a.v) buyurdular ki:

“Allah`ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemiyeyim mi?“

“Evet ey Allah`ın Resülü, söyleyin!“ dediler. Bunun üzerine saydı:

“Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. (Bir namazdan sonra diğer) Namazı beklemek. İşte bu ribâttır, işte bu ribâttır. İşte bu ribâttır.”

Müslim, Tahâret 41, (251); Muvatta, Sefer 55, (1,161); Tirmizi, Tahâret 39, (52); Nesâi, Tahâret 106.

3552 – Ukbe İbnu Âmir (R.a) anlatıyor: “Üzerimizde develeri gütme işi vardı, (bunu sırayla yapıyorduk.) (Bir gün) gütme nöbeti bana gelmişti. Günün sonunda develeri kıra ben çıkarıyordum. (Birgün, nöbetimden dönüşte) Resülullah aleyhissalâtu vesselâm`a geldim, ayakta halka hitabediyordu. Söylediklerinden şu sözlere yetiştim:

“Güzelce abdest alıp, sonra iki rek`at namaz kılan ve namaza bütün ruhu ve benliği ile yönelen hiç kimse yoktur ki kendisine cennet vâcib olmasın!”

(Bunları işitince kendimi tutamayıp:) “Bu ne güzel!“ dedim. (Bu sözüm üzerine) önümde duran birisi:

“Az önce söylediği daha da güzeldi!“ dedi. (Bu da kim? diye) baktım. Meğer Ömer İbnu`I-Hattâb`mış. O, sözüne devam etti:

“Seni gördüm, daha yeni geldin. Sen gelmezden önce şöyle demişti:

“Sizden kim abdestini alır ve bunu en güzel şekilde yapar, sonra da: “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Resûlühü. (Şehâdet ederim ki Allah`tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah`ın kulu ve Resûlüdür)” derse, kendisine cennetin sekiz kapısı da açılır; hangisinden isterse oradan cennete girer.”

Ebu Davud`un rivayetinde “…abdesti güzel yaparsa…” denmiştir.

Tirmizi`nin rivayetinde “….resûlühü (Allah`ın …Resûlü)” kelimesinden sonra “Allah`ım, beni tevbe edenlerden kıl, temizlenenlerden kıl” duası da vardır.

Ebu Davud, Taharet 65, (169); Tirmizi, Taharet, 41, (55).

3553 – Hz. Ebu Hüreyre (R.a) anlatıyor: “Resûlullah (S.a.v) buyurdular ki: “Mü`min -veya müslüman- bir kul abdest aldı mı yüzünü yıkayınca, gözüyle bakarak işlediği bütün günahlar su ile -veya suyun son damlasıyla- yüzünden dökülür iner, ellerini yıkayınca elleriyle işlediği hatalar su ile birlikte -veya suyun son damlasıyla- ellerinden dökülür iner. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla giderek işlediği bütün günahları su ile -veya suyun son damlasıyla- dökülür iner. (Öyle ki abdest tamamlanınca) günahlarından arınmış olarak tertemiz çıkar.”

Müslim, Tahâret 32, (244); Muvatta, Tahâret 31, (1, 32); Tirmizi, Tahâret 2, (2).

3554 – Hz. Osman (R.a) anlatıyor: “Resülullah (S.a.v) buyurdular ki: “Kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa hataları vücudundan tırnak diplerine varıncaya kadar çıkar dökülür.“

3555 – Bir başka rivâyette şöyle gelmiştir: “Hz. Osman (R.a) abdest aldı ve dedi ki:

“Ben Resülullah (S.a.v)`ın şu benim abdestim gibi abdest aldığını, sonra da şöyle söylediğini gördüm: “Kim bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları affedilir, namazı ve mescide kadar yürümesi de nafile (ibadet) olur.”

Buhari, Vudü 25; Müslim, Tahâret 8, (229).

3556 – Amr İbnu Abese es-Sülemi (R.a) anlatıyor: “Resülullah (S.a.v) buyurdular ki:

“Sizden kim abdest suyunu hazırlar, mazmaza ve istinşakta bulunur (ağzına ve burnuna su çeker) ve sümkürürse, mutlaka yüzünden, ağzından, burnundan hataları dökülür. Sonra Allah`ın emrettiği şekilde yüzünü yıkarsa, sakalın(ın bittiği mahallin) etrafından su ile birlikte yüzü ile işlediği günahlar dökülür. Sonra dirseklere kadar kollarını yıkayınca, ellerinin günahları su ile birlikte parmak uçlarından dökülür gider. Sonra başını meshedince, başının günahları saçın etrafından su ile birlikte akar gider. Sonra topuklarına kadar ayaklarını yıkayınca, ayaklarının günahları, parmak uçlarından su ile birlikte akar gider. Sonra kalkıp namaz kılar, Allah`a hamd ve senâda bulunur, O`na layık şekilde tazimini gösterir ve kalbinden Allah`tan başkasını(n korku ve muhabbetini) çıkarırsa, annesinden doğduğu gündeki gibi bütün günahlarından arınır.”

Müslim, Müsâfirin 294, (832).

3557 – Abdullah es-Sunâbihi (R.a) anlatıyor: “Resülullah (S.a.v) buyurdular ki: “Mü`min kul abdest aldıkça mazmaza yaptı mı (ağzını yıkadı mı) günahlar ağzından çıkar. (Burnunu sümkürdü mü) günahlar burnundan çıkar, yüzünü yıkadı mı günahlar göz kapaklarının altına varıncaya kadar yüzünden çıkar. Ellerini yıkadı mı günahlar tırnak diplerine varıncaya kadar ellerinden çıkar. Başını meshetti mi, günahlar kulaklarına varıncaya kadar başından çıkar. Ayaklarını yıkadı mı, günahlar ayak tırnaklarının altına varıncaya kadar ayaklarından çıkar. Sonra mescide kadar yürümesi ve kılacağı namaz nafile (bir ibâdet) olur.“

Muvatta, Tahâret 3 0, (1, 31); Nesâi, Tahâret 3 5, (1, 74); İbnu Mâşe, Tahâret 6, (283).

3558 – Ebu Ümâme el-Bâhili (R.a) anlatıyor: “Amr İbnu Abese (R.a)`ı dinledim, diyordu ki: “Resülullah (S.a.v)`a: “Abdest nasıl alınır?“ diye sordum. Şöyle açıkladı:

“Abdest mi? Abdest alınca şöyle yaparsın: Önce iki avucunu tertemiz yıkarsın. Sonra yüzünü ve dirseklerine kadar ellerini yıkarsın. Başını meshedersin, sonra da topuklarına kadar ayaklarını yıkarsın. (Bunları tamamladın mı) bütün günahlarından arınmış olursun. Bir de yüzünü Aziz ve Celil olan Allah için (secdeye) koyarsan, anandan doğduğun gün gibi, hatalarından çıkmış olursun.“

Ebu Ümâme der ki: “Ey Amr İbnu Abese dedim, ne söylediğine dikkat et! Bu söylediklerinin hepsi bir defasında veriliyor mu?

“Vallahi dedi, bilesin ki artık yaşım ilerledi, ecelim yaklaştı, (Allah`tan ölümden çok korkar bir haldeyim), ne ihtiyacım var ki, Allah Resülü hakkında yalan söyleyeyim! Andolsun söylediklerim, Resülullah (S.a.v)`dan kulaklarımın işitip, hafızamın da zabtettiklerinden başkası değildir.”

Müslim, Müsâfırin 294, (832); Nesâi, Tahâret 108, (1, 91, 92).

Bu hadis, Nesâi`nin metninden alınmadır. Amr İbnu Abese (R.a)`ın müslüman oluşunu anlatan uzunca bir hadisin son kısmıdır.

3559 – İbnu Ömer (R.a) anlatıyor: “Resûlullah (S.a.v) buyurdular ki: “Kim abdestli olduğu halde abdest tazelerse, AIlah bu sebeple kendisine on (misli) sevab yazar.“

Tirmizi, Taharet 44, (59).

3560 – Ebu Said (R.a) anlatıyor: “Resülullah (S.a.v) buyurdular ki: “Kim abdest alıp: “Sübhâneke Allahümme ve bihamdike estağfiruke ve etübu ileyke. (Rabbim seni tenzih ederim, Allah`ım hamdim sanadır, senden bağışlanmak isterim, tevbem de sanadır)” derse, bu bir kâğıda yazılır, sonra bir mühür üzerine nakşedilir, sonra da Arş`ın altına kaldırılır ve Kıyamete kadar (mühür) kırılmaz.“

Rezin tahric etmiştir.

ABDESTİN SIFATI

3561 – Humrân Mevlâ Osman anlatıyor: “Hz. Osman (R.a) su istemişti. (Getirdim. Aldı ve) üç kere ellerine dökerek yıkadı. Sonra sağ elini kaba sokup mazmaza ve istinşakta bulundu (ağzına ve burnuna su alıp yıkadı). Sonra üç kere yüzünü, arkasından da dirseklerine kadar üç kere ellerini yıkadı. Sonra başına meshetti, sonra da topuklarına kadar ayaklarını üçer sefer yıkadı ve:

“Ben Resülullah (S.a.v)`ı, şu abdestim gibi abdest alırken gördüm. Abdesti bitince de şöyle demişti:

“Kim şu abdestim gibi abdest alır, arkasından iki rek`at namaz kılar ve namazda kendi kendine (dünyevi bir şey) konuşmazsa geçmiş günahları affedilir.”

Buhari, Vudü 24, 28, Savm 27; Müslim, Taharet 3, 4, (226); Ebu Dâvud, Tahâret 50, (106); Nesâi, Tahâret 27, 2 8, 93, (1).

3562 – Ebu Davud`un İbnu Müleyke`den kaydettiği bir başka rivâyette şöyle gelmiştir: “Hz. Osman (R.a)`tan abdest hakkında (nasıl alınacağı) sorulmuştu. Hemen su istedi ve derhal bir abdest kabı getirildi. Kaptan önce sağ eli üzerine su döktü (ve onu yıkadı), sonra sağ elini kaba batırdı, üç kere mazmaza, üç kere istinşakta bulundu. (önceki hadiste geçtiği üzere zikretti. Hadisde şu ziyade var): “Sonra elini daldırıp su aldı ve başına, kulaklarına meshetti, kulakların iç ve dışlarını birer kere meshetti.“

Ebu Dâvud, Tahâret 50, (108).

3563 – Yine Ebu Dâvud`un bir diğer rivâyetinde şöyle gelmiştir: “Sağ eliyle sol eli üzerine su döktü, sonra her ikisini de bileklere kadar yıkadı.”

Ebu Dâvud, Taharet 50, (109).

Yine Ebu Dâvud `un bir diğer rivâyetinde “Başını üç kere meshetti “ den miştir.

Ebu Dâvud, Tahâret 50, (110).

3564 – Abdu Hayr anlatıyor: “Hz. AIi (R.a) bize geldi ve namaz kıldı. (Namazdan sonra abdest) suyu istedi.

“Suyu ne yapacak, namazı kıldı ya! Herhalde bize öğretmek istiyor!” dedik. İçinde su olan bir kapla bir leğen getirildi. Kaptan sağ eline su döktü: Üç defa ellerini yıkadı. Sonra üç kere mazmaza ve istinşakta bulundu. Mazmaza ve istinşakı su aldığı eliyle yaptı. Sonra üç kere yüzünü yıkadı, sağ elini üç kere yıkadı, üç kere sol elini yıkadı. Sonra elini kaba batırdı, bir kere başını meshetti. Sonra üç kere sağ ayağını yıkadı, üç kere sol ayağını yıkadı. Sonra: “Resülullah (S.a.v)`ın abdestini bilmek kimin hoşuna giderse, işte o böyledir!” dedi.”

Ebu Dâvud, Tahâret 50, (111); Tirmizi, Tahâret 37, (48); Nesâi, Tahâret 75, (1, 68).

3565 – Nesâi`nin bir diğer rivâyeti şöyledir: “.. Başını meshetti.“ -Şû`be, bir defasında alnından başının gerisine kadar (eliyle) işâret etti- sonra dedi ki:

“Ellerini tekrar geri getirip getirmediğini bilmiyorum.“

Nesâi, Tahâret 76, (1, 68-69).

3566 – Ebu Dâvud`da, İbnu Abbâs`tan yapılan bir diğer rivâyet şöyledir: “Ali (R.a) yanıma girdi. Su dökmüş (küçük abdest bozmuş) idi. Abdest suyu istedi. İçinde su olan bir kap getirdik. Bana:

“Ey İbnu Abbâs! Resûlullah (S.a.v)`ın nasıl abdest aldığını sana göstereyim mi?” dedi. Ben de: “Evet göster!” dedim. Bunun üzerine su kabını elleri üzerine eğdi ve ellerini yıkadı. Sonra sağ elini kaba soktu, onunla diğeri üzerine su döktü, sonra iki avucunu yıkadı. Sonra mazmaza ve istinşakta bulundu. Sonra iki elini birden kaba soktu. İkisiyle birlikte su avuçlayıp yüzüne çarptı. Sonra başparmaklarını kulaklarının ön kısmına soktu. Sonra ikinci, üçüncü sefer aynı şeyleri tekrar etti. Sonra sağ eliyle bir avuç su aldı ve bunu alnına döktü ve yüzü üzerine akmaya bıraktı. Sonra dirseklerine kadar kollarını üçer kere yıkadı. Başını ve kulaklarının arkasını meshetti. Sonra tekrar her iki elini beraberce kaba soktu. Bir avuç su alıp onu pabuç içinde olan (sağ) ayağına vurdu ve o su ile ayağını yıkadı. Sonra aynı muameleyi diğer ayağına, (sola) yaptı.“

(Abdullaş el-Havlani) der ki: “(İbnu Abbâs`a) sordum: “Ayaklar ayakkabı içinde olduğu halde mi?“.

“Evet dedi, ayakkabı içinde olduğu halde.“ Ben tekrar sordum:

“Ayakkabı içinde mi?“

“Evet! dedi, ayakkabı içinde!” Ben tekrar sordum: “Ayakkabı içinde mi?“

“Evet! dedi, Ayakkabı içinde.”

Ebu Dâvud, Tahâret 50, (117).

Nesâi`nin bir diğer rivâyetinde şöyle denmiştir. “…Sonra bir avuç su ile üçer defa mazmaza ve istinşakta bulundu.”

Nesâi, Tahâret 76, (1, 68).

3567 – Abdullah İbnu Zeyd İbni Asım İbni`l-Ensâri (R.a)`ın anlattığına göre, kendisine:

“Bizim için, Resülullah (S.a.v)`ın abdestiyle bir abdest al (da görelim)!” diye talepte bulunuldu. O, hemen bir kap (su) isteyip, önceki hadiste anlatılan şekilde abdest aldı. Abdest alışını anlatan rivâyette şu farklı açıklama var:

“Başını meshettikte ellerini (saçları üstünde) ileri ve geri doğru yürüttü. (şöyle ki: Mesh ameliyesine başın ön kısmından başladı ellerini enseye doğru götürdü. Sonra, başladığı yere kadar geri getirdi. Sonra ayaklarını yıkadı.“

Buhari, Vudü 38; Müslim, Tahâret 18, 19, (235, 236); Muvatta, Tahret 1, (1, 18); Ebu Dâvud, Tahâret 50, (118,119,120); Tirmizi, Tahâret 27, 36, (35, 47); Nesai, Tahâret 80, 81, 82, (1, 71, 72).

Müslim`in bir rivâyetinde şöyle denmiştir: “Başını üç kere meshetti.“

3568 – Buhari rahimehullah`ın bir rivâyetinde şöyle denmiştir:

“Resulullah (S.a.v) (abdest uzuvlarını) ikişer kere yıkayarak abdest aldı.“

Buhâri, Vudü 23.

Ebu Dâvud`un bir rivâyetinde, Mikdâm İbnu Ma`dikerb`den şu kaydedilir:

“Sonra başını, içiyle ve dışıyla iki kulağını meshetti.”

Ebu Dâvud, Tahâret 50, (121).

Yine Ebu Dâvud`un bir başka rivâyetinde şöyle denmiştir: “Kulaklarını içleriyle dışlarıyla meshetti, parmaklarını kulaklarının deliklerine soktu.“

Ebü Dâvud, Tahâret 123.

3569 – Abdullah İbnu Amr İbni`l-As (R.a) anlatıyor: “Resülullah (S.a.v)`a bir bedevi gelerek, abdestten sordu. Resülullah ona uzuvların üçer kere yıkanmasını gösterdi. Sonra da:

“Abdest işte böyle alınır! Kim buna bir ziyâdede bulunursa, fena bir iş yapmış olur, haddi aşar ve zulmeder” buyurdu.”

Ebu Davud, Tahâret 51, (135); Nesâi, Tahâret 105, (1, 88). Bu metin Nesâi`ye aittir.

3570 – Ebu Dâvud`un bir rivâyetinde şöyle gelmiştir: ” ..Sonra başını meshetti. Şehadet parmaklarını kulaklarına soktu. Başparmaklarıyla kulaklarının dışlarını meshetti. Şehadet parmaklarıyla kulakların içini meshetti…” Rivâyetin sonunda şu ifâde var:

“Abdest işte böyledir. Kim buna ziyadede bulunur veya bundan eksiltme yaparsa kötü bir iş yapmış ve zulmetmiş olur -yahut zulmetmiş ve kötü bir iş yapmış olur-.”

Ebü Dâvud, Tahâret 51, (135).

Nesâi`nin rivâyetinde özetle şöyle denmiştir: “.. Resülullah (S.a.v)`a bir bedevi geldi ve ondan abdest hakkında sordu. Resülullah (S.a.v) abdestin alınışını, uzuvları üçer sefer yıkayarak gösterdi, sonra şöyle söyledi: “Abdest işte böyledir. Kim buna ziyâdede bulunursa kötü bir iş yapmış, haddi aşmış ve de zulmetmiş olur. “

Nesâi, Tahâret 105, (1, 88).

3571 – İbnu Abbâs (R.a) anlatıyor: “Resülullah (S.a.v) uzuvlarını birer kere yıkayarak abdest aldı.“

Buhari, Vudü 22; Ebu Dâvud, Tahâret 53, (1, 38); Nesai, Tahâret 84, 85, (1, 73, 74).

3572 – Ebu Dâvud`un bir rivâyetinde İbnu Abbâs (R.a) şöyle der: “Resülullah (S.a.v)`ın nasıl abdest aldığını size göstermemi ister misiniz?”

İçinde su olan bir kab istedi, sağ eliyle bir avuç su aIdı, mazmaza ve istinşak yaptı, sonra bir avuç daha aldı, bununla iki elini birleştirip (iki eliyle) yüzünü yıkadı. Sonra bir avuç daha aldı bununla sağ elini yıkadı. Sonra bir avuç da aldı, bununla sol elini yıkadı. Sonra bir avuç su daha aldı, sonra elini çırptı, sonra başını ve kulaklarını meshetti. Sonra bir kabza su daha aIdı sağ ayağının üzerine serpti, ayağında nalın olduğu halde, sonra onu iki eliyle meshetti, elin biri ayağın üstünde, diğeri de nalının aItında. Sonra aynı şeyi sol ayağa yaptı.“

Buhari, Vudü 7; Ebu Dâvud, Tahâret 52, (137); Nesâi, Tahâret 84, 85, (1, 73, 74).

3573 – Ebu Dâvud ve Tirmizi`nin bir başka rivâyetinde Rübeyyi` Bintu Muavvız İbni Afrân (R.a) der ki: “. .avuçlarını üç kere yıkadı, yüzünü üç kere yıkadı, bir kere mazmaza ve istinşak yaptı. Ellerini üçer üçer yıkadı. Başını iki kere meshetti. Başının gerisinden başladı, sonra önünden. İki kulağını da (meshetti) içlerini de, dışlarını da. Ayaklarını da üçer üçer yıkadı.“

Ebu Dâvud, Tahâret 50, (126); Tirmizi, Tahâret 25, (33).

3574 – Bir diğer rivayette: “Başın tamamını meshetti. Bunu, başın tepesinden başlayıp saçın döküldüğü her tarafa ulaşacak şekilde saçın şeklini bozmadan icra etti” denmiştir.

Ebu Dâvud, Tahâret, 50 (128).

3575 – Bir diğer rivâyette şöyle gelmiştir: “…Başını meshetti, başın öne gelen kısmını da, arkaya gelen kısmını da, şakaklarını da, kulaklarını da birer birer meshetti.“

Ebu Dâvud, Tahâret 50, (129).

Bir diğer rivâyette: “Elinde arta kalan su ile başını meshetti “ denmiştir.

Ebu Dâvud, Tahâret 50, (130).

3576 – Ebu Ümame (R.a) anlatıyor: “Resülullah (S.a.v) abdest aldı ve bunu, yüzünü üç, ellerini üç sefer yıkayarak, “Kulaklar baştandır “ deyip başını da üç sefer meshederek yaptı.“

Hammâd der ki: “Bu rivâyette geçen “Kulaklar baştandır“ ibaresi, Ebu Ümme`nin sözü mü yoksa Resülullah`ın sözü mü bilemiyorum.”

Tirmizi, Taharet 29, (37); Ebu Davud, Taharet 50, (134).

Bu metin Tirmizi`nindir. Ebu Dâvud`da şu ifade de yer alır: “Gözpınarlarını da meshederdi.“ O rivayette: “Kulaklar baştandır“ da demiştir.

3577 – Hz. Câbir (R.a) anlatıyor: “Hz. Ömer (R.a) bana şunu söyledi: “Bir adam Resülullah (S.a.v)`a gelmişti. Bunun abdest almış fakat ayaklarının üzerinde tırnak kadar bir yeri yıkamadan bırakmış olduğunu gördü. ResüluIlah (S.a.v), adama derhal müdâhaIe etti:

“Git abdestini güzel kıl!” Adam gidip yeniden abdest aldı, sonra namazını kıldı.”

Müslim, Tahâret 31, (243); Ebu Dâvud, Tahâret 67, (171).

3578 – Ebu Dâvud`un bir diğer rivâyetinde Resülullah`ın ashabından biri şöyle anlatır: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, ayağının sırtında dirhem büyüklüğünde bir kısma su değmemiş olduğu halde namaz kılmakta olduğunu görmüştü, derhal abdesti ve namazı iade etmesini emretti.”

Ebu Dâvud, Tahret 173.

3579 – İbnu Amr İbni`l-As (R.a) anlatıyor: “Beraber olduğumuz bir sefer sırasında, bir ara Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bizden geride kaldı sonra tekrar kavuştu. Bu sırada namaz vakti girmişti. Bizler de abdest alıyor, ayaklarımıza meshediyorduk. (Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm) yüksek sesle nida etti:

“Ökçelerin ateşte vay hâline!” Bunu iki veya üç kere tekrarladı.”

Buhari, İlm 3, 30, Vudü 27, 29; Müslim, Taharet 25-28, (240-242); Muvatta, Taharet 5, (1, 19); Ebu Dâvud, Tahâret 46, (97); Nesâi, Tahâret 89, (1, 77, 78); Muvatta.

3580 – Müslim`in bir diğer rivayetinde şöyle denir: “Halk ikindi namazı sırasında acele etti ve bir kısmı alelacele abdest aldı. Biz onlara ulaştık. Ökçelerine su değmemiş, parlıyordu. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm:

“Öçelerin ateşte vay hâline! Abdesti tam alın!“ buyurdular.“

Müslim, Tahâret 26, (241).

3581 – Tirmizi der ki: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam`dan şöyle rivâyet edildi:

“Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline.”

Tirmizi, Tahâret 31, (41).

3582 – Hz. Câbir (R.a)`tan anlatıldığına göre, kendisine sarık üzerine meshetmekten sorulmuştu. Şu cevabı verdi:

“Hayır, olmaz, su ile saça değilmelidir!“

Muvatta, Tahâret 38, (1, 35)

3583 – Hz. Sevbân (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm bir seriyye göndermişti. Askerler soğukla karşılaşıp üşüdüler. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm`a döndükleri zaman, onlara sarıklarının ve mestlerinin üzerine meshetmelerini emretti.”

3584 – Hz. Enes (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm`ı abdest alırken gördüm. Üzerinde çizgili kırmızı bir sarık vardı. Elini sarığın altına soktu, başının ön kısmını meshetti, sarığını çözmedi.”

Ebu Dâvud, Tahâret 57, (147).

3585 – Sâbit İbnu Ebi Safiyye anlatıyor: “Ebu Cafer`e -ki Muhammed el-Bâkır`dır- dedim ki: “Hz. Câbir (R.a), sana Resülullah aleyhissalâtu vesselâm`ın uzuvlarını birer birer, ikişer ikişer ve üçer üçer yıkayarak abdest aldığını söyledi mi?”

Bu soruma: “Evet!” diye cevap verdi.”

Bir rivâyette de: “Birer birer yıkayarak abdest aldı mı?” diye sordum; “evet!“ diye cevap verdi“ şeklinde gelmiştir..

Tirmizi, Tahâret 35 (45, 46)

3586 – Abdullah İbnu Zeyd (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm ikişer ikişer yıkayarak abdest aldı ve: “Bu, nur üzerine nurdur” buyurdu.“

3587 – Hz. Osman (R.a) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselam, uzuvlarını üçer üçer yıkayarak abdest aldı ve şöyle buyurdu:

“Bu benim ve benden önceki diğer peygamberlerin ve İbrahim aleyhissalam`ın abdestidir.”

Rezin tahric etmiştir.

MİSVAK

3588 – Ebu Hüreyre (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Eğer ümmetim üzerine zahmet vermeyecek olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim.”

Buhari, Cum`a 8, Temenni 9; Müslim, Tahâret 42, (252); Muvatta, Tahâret 115, (1, 66); Ebu Dvud, Tahâret 115, (46); Tirmizi, Tahâret 18, (22); Nesâi, Tahâret 7, ( 1,12). Bu metin Sahiheyn`in metnidir.

Muvatta`nın rivâyetinde: “. . her abdestte. . .“ denmiştir.

3589 – Ebu Dâvud ve Tirmizi`nin Zeyd İbnu Hâlil el-Cüheni (R.a)`tan kaydettikleri rivâyet şöyledir:

“Resülullah aleyhissalâtu vesselâm`ın şöyle söylediğini işittim: “Ümmetime zahmet vermeyecek olsam, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim ve yatsı namazını da gecenin üçte birine kadar te`hir ederdim.

Ebu Dâvud, Tahâret 25, (47); Tirmizi, Tahâret 18, (23).

3590 – Tirmizi şu ziyâdede bulundu: “Zeyd İbnu Hâlid, namaza geldiği zaman misvağı kulağının üstünde olurdu, tıpkı kâtibin, kulağı üstündeki kalemi gibi. Misvaklanmadan namaza durmazdı. Misvaklandıktan sonra yine yerine koyardı.”

Tirmizi, Tahâret 18, (23).

3591 – Hz. Huzeyfe (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselam gece (namaza) kalktığı vakit ağzını misvakla ovalardı.“

Buhari, Cum`a 8, (2, 212), Vudü 73, Teheccüd 9; Müslim, Tahâret 45, (254); Ebu Dâvud, Tahâret 30, (55); Nesâi, Tahâret 2, (1, 8) Bu metin Sahiheyn`e aittir.

3592 – Hz. Aişe (R.a) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselam `ın abdest suyu ve misvâkı (akşamdan hazırlanıp yanına) konulurdu. Gece kalkınca abdest bozar, sonra misvaklanırdı.“

3593 – Bir diğer rivâyette şöyle gelmiştir: “(Resülullah aleyhissalâtu vesselâm) gece veya gündüz yattığında ve kalktığında mutlaka abdest almazdan önce misvaklanırdı.”

Ebu Dâvud, Tahâret 27, 30, (51, 56, 57); Müslim; Tahâret 45, (253); Nesai, Tahâret 8, (1, 13), Metin Ebu Dâvud`a ait.

3594 – Yine Hz. Aişe (R.a) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Misvak ağız için temizlik vasıtasıdır. Rab Teâla için de rıza vesilesidir.“

Nesâi, Tahâret 5, (1, 10).

3595 – Hz. Ebu Musa (R.a) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam`a uğramıştım. Elindeki bir misvakla dişlerini misvaklıyordu ve ü, ü diye bir ses çıkarıyordu, misvak ağzındaydı, sanki kusuyor gibiydi.”

Buhari, Vudü 73; Müslim, Tahâret 46, (255); Ebu Dâvud, Tahâret 26, (49); Nesâi, Tahâret 3, (1, 9).

3596 – İbnu Ömer (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Rüyamda gördüm ki, bir misvakla dişlerimi misvaklıyorum. İki kişi yanıma geldi, biri diğerinden büyüktü. Elimdeki misvakı onlardan küçük olana uzattım. Bana: “(Büyüğü) büyükle!“ dendi. Bunun üzerine misvağı büyük olana verdim.“

Buhari, Vudü 74; Müslim, Rü`ya 19, (2271).

Hadisi, Buhari muallak (senetsiz) olarak kaydetmiştir, Müslim ise senetli olarak kaydetmiştir.

3597 – Hz. Aişe (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm bana misvağını yıkamam için verirdi. (Teberrük için, yıkamazdan) önce kendim kullanırdım, sonra yıkayıp ona verirdim.”

Ebu Davud, Taharet 28, (52).

ELLERİN YIKANMASI

3598 – Hz. Ebü Hüreyre (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: “Uykudan uyanınca, sizden hiç kimse, üç sefer yıkamadıkça ellerini kaba banmasın. Çünkü o, ellerinin geceyi (vücudunun neresinde geçirdiğini bilemez.”

Buhari, Vudü 26; Müslim, Tahâret 87, (278); Muvatta, Tahâret 9, (1, 21); Ebu Dâvud, Thâret 49, (103, 104, 105); Tirmizi, Tahâret 19, (24); Nesâi, Tahâret 1, (1, 6, 7).

İSTİNSAR, İSTİNŞAK VE MAZMAZA

3599 – Hz. Ebu Hüreyre (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim abdest alırsa istinsarda bulunsun (sümkürsün), kim taşla istinca yaparsa teklesin.”

Buhari, Vudü 25; Müslim, Tahâret 20, 22, (237); Muvatta, Tahâret 2, 3, (1,19); Ebu Dâvud, Tahâret 55, (140); Nesâi, Tahâret 70, 72, (1, 66, 67).

3600 – Müslim`in bir rivâyetinde şöyle gelmiştir: “Sizden biri abdest alınca burnuna su çeksin, sonra sümkürsün.”

Müslim, Tahâret 20, (237).

Bir diğer rivâyette: “…Burun deliklerine su çeksin, sonra sümkürsün“ şeklindedir.

Müslim, Tahâret 21, (237).

3601 – Ebu Hüreyre (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Biriniz uykudan uyandığı zaman üç kere sümkürsün. Zirâ şeytan, burnunun içinde geceler.“

Buhari, Bed`ül-Halk 11, (6, 243); Müslim, Tahâret 23, (238); Nesâi, Tahâret 73, (1, 67).

3602 – Abdullah İbnu Zeyd (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm`ı bir avuç su ile hem mazmaza hem de istinşak yaparken gördüm, bunu üç kere yapmıştı.“

Tirmizi, Tahâret 22, (28).

3603 – Talha İbnu Musarrıf an ebihi an ceddihi (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm`ın yanına girdim, abdest alıyordu. Su yüzünden ve sakalından göğsüne akıyordu. Mazmaza ve istinşakın arasını da ayırmıştı.”

Ebu Dâvud, Tahâret 54, (139).

3604 – Hz. Ali (R.a)`tan anlatıldığına göre, su istemiş ve mazmaza ve istinşak yapmış, sol eliyle sümkürmüş sonra da:

“Resülullah aleyhissalâtu vesselâm`ın temizliği böyleydi “ demiştir.

Nesâi, Tahâret 74, (1, 67).

SAKAL VE PARMAKLARI HİLALLEMEK

3605 – Osman İbnu Affân (R.a)`ın anlattığına göre, Resülullah aleyhissalâtu vesselâm sakalını hilâlliyor idi.”

Tirmizi, Tahâret 23, (31).

3606 – Hz. Enes (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm abdest alınca bir avuç su alır, onu çenesinin altına tutup onunla sakalını hilâller ve: “Aziz ve Celil olan Rabbim böyle emretti” derdi.”

Ebu Davud, Tahâret 56, (145).

3607 – Müstevrid İbnu Ş`eddâd (R.a) anlatıyor: “Resulullah aleyhissalâtu vesselâm`ı gördüm. Abdest aldığı zaman ayaklarının parmaklarını serçe parmağı ile hilâlliyordu.”

Tirmizi, Tahâret 30, (40); Ebu Dâvud, Tahâret 58, (148).

3608 – Lakit İbnu Sabıra (R.a) anlatıyor: “Dedim ki: “Ey Allah`ın Resülü! Bana abdestten haber ver!“ Aleyhissalâtu vesselâm:

“Abdesti tam al, parmaklar arasını hilâlle, istinşak`da mübâlağa yap, oruçlu olursan mübalâğa yapma“ buyurdu.“

Ebu Dâvud, Tahâret 55, (142, 143, 144); Tirmizi, Tahâret 30, (3 8); Nesâi, Tahâret 71, 92, (1, 66, 79).

KULAKLARI MESHETMEK

3609 – Rebi` Bintu Mu`arrız (R.a) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm abdest aldı, (bu esnada) elini kulaklarının hücresine soktu.”

Ebu Dâvud, Tahâret 50, (131).

3610 – Nâfi merhum anlatıyor: “İbnu Ömer, kulakları için suyu parmağıyla alırdı.”

Muvatta, Tahâret 37, (1, 34).

ABDESTİ TAM ALMAK

3611 – Ebu Hüreyre (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Ümmetim, Kıyamet günü çağırıldıkları vakit abdestin izi olarak (nurdan) bir parlaklıkları olduğu halde gelirler. Öyleyse kimin imkanı varsa parlaklığını artırsın.”

3612 – Bir diğer rivâyette şöyle gelmiştir: “Ebu Hüreyre (R.a) abdest aldı, yüzünü yıkadı, ellerini yıkadı, ellerini yıkarken nerdeyse omuza kadar yıkıyordu. Sonra ayaklarını yıkadı ve nerdeyse bacaklarına kadar yükseldi. Sonra dedi ki: “Ben Resulullah aleyhissalâtu veselâm`ın, “Ümmetim Kıyamet günü (abdest uzuvlarındaki) parlaklıkla gelir…” Gerisi yukarıdaki gibi devam ediyor.

3613 – Müslim`in diğer bir rivâyetinde şöyle denmiştir: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm`ın “…Mü`minin zineti, abdestin yükseldiği yere kadar yükselir…”

Buhar`i, Vudü 3; Müslim, Taharet 34, 35, 40, (246, 250); Nesai, Tahâret 110, (1, 94, 95).

SUYUN MİKTARI

3614 – Hz. Enes (R.a) anlatıyor: “Resûlullah (S.a.v) (miktarca) bir sâ`dan beş müdd `e kadar olan su ile yıkanır, bir müdd su ile de abdest alırdı.“

Bir başka rivâyette: “… beş mekkûk ile yıkanır, bir mekkûk iIe de abdest alırdı” denmiştir.

Bir diğer rivâyette: ” . . beş. . “ denmiştir.

Tirmizi`nin rivâyetinde “Resülullah (S.a.v) buyurdular ki: “Abdest için iki rıtl su kafidir.“

Ebu Dâvud`un rivâyetinde: “…Resülullah aleyhissalâtu vesselâm iki rıtl ihtivâ eden kapla abdest alır, bir sâ` ile guslederdi “ denmiştir.

Buhari, Vudü 47; Müslim, Hayz 51, (325); Ebu Dâvud, Tahâret 44, (95); Tirmizi, Salât 425, (609); Nesâi, Tahâret 59, (1, 57, 58).

3615 – Sefine (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm`ı bir sa` miktarındaki su cenâbetten yıkar, bir müdd su da abdestine yeterdi.”

Müslim, Hayz 52, (326); Tirmizi, Tahâret 42, (56).

3616 – Ümmü Ammâre (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm abdest aldı. Bu maksadla kendisine içerisinde üçte iki müdd miktarında su bulunan bir kab getirilmişti.“

Ebu Dâvud, Tahâret 44, (94); Nesâi, Tahâret 59, (1, 58).

Nesâi şunu ilâve etmiştir: “Şu`be der ki: “Ben, Aleyhissalâtu vesselâm`ın kollarını yıkadığını ve onları ovduğunu, kulaklarının iç kısmını meshettiğini öğrendim. Ancak kulakların dışını da meshettiğini bilmiyorum.”

3617 – Abdullah İbnu Zeyd (R.a) anlatıyor: “Bize Resülullah aleyhissalâtu vesselâm gelmişti. Kendisine bakır kapta su getirdik, onunla abdest aldı.”

Ebu Dâvud, Tahâret 47, (100).

3618 – Ubey İbnu Ka`b (R.a) anlatıyor: “ResüIullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Abdest (sırasın)da vesvese veren bir şeytan vardır. Adı da el-Velehân`dır. Öyleyse suyun vesvesesinden kaçının.”

Tirmizi, Tahâret 43, (57).

MENDİL

3619 – Hz. Aişe (R.a) anhâ anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm`ın abdest aldıktan sonra kurulandığı bir bezi vardı.“

Tirmizi, Tahâret 40, (53).

3620 – Hz. Mu`âz (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm`ı gördüm, abdest alınca elbisesinin bir kenarıyla yüzünü siliyordu.“

Tirmizi, Tahâret 40, (54).

DUA ve BESMELE

3621 – Hz. Ebu Hüreyre (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular: “Abdesti olmayanın namazı yoktur. Üzerine Allah`ın ismini zikretmeyen kimsenin abdesti de abdest değildir.”

Ebu Dâvud, Tahâret 48, (101).

3622 – Rabâh İbnu Abdirrahmân İbni Ebi Süfyân İbnu Huveytip an ceddihâ an ebihâ `dan rivâyete göre demiştir ki:

“Ben Resülullah aleyhissalâtu vesselâm`ı işittim. Diyordu ki: “Üzerine Allah`ın ismini zikretmeyen kişinin abdesti yoktur.”

Tirmizi, Tahâret 20, (25).

3623 – Ebu Hüreyre (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm`ı işittim. Diyordu ki: “Kim abdestinin başında Allah`ı zikrederse bedeninin tamamı temizlenir. Eğer Allah`ın ismini zikretmezse bu kimsenin sadece abdest uzuvları temizlenir.”

Rezin tahric etmiştir. Feyzu`I-Kadir, 6, 128).

3624 – Ebu Musa (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm`a geldim, abdest alıyordu. Şu duayı okuduğunu işittim: “Allahümma`ğfirli zenbi ve vassi`li fi dâri ve bârik li fi rızki (Allah`ım günahımı mağfıret et, evimi bana genişlet, rızkımı bana mubârek kıl.”

Rezin tahric etmiştir. İbnu`s-Sünni Amelü`I-yevm ve`I-Leyl, 5, 10.

YEL

3625 – Hz. Ebu Hüreyre (R.a) anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Ses ve koku olmadıkça abdest alınmaz.“

Bir rivâyette şöyle gelmiştir: “Biriniz mescidde iken, kabaları arasında bir yel hissetse ses işitmedikçe veya koku duymadıkca dışarı çıkmasın.“

3626 – “Sizden biri, karnında bir şeyler hissetse ve fiilen çıkıp çıkmadığı hususunda tereddüd içinde kalsa, bir ses işitmedikçe veya bir koku duymadıkça mescidden çıkmasın.”

3627 – Ebu Dâvud`da şöyle gelmiştir: “Biriniz namazda iken, dübüründe bir hareket hissetse ve abdestinin bozulup bozulmadığı hususunda tereddüde düşse, bir ses işitmedikçe veya bir koku duymadıkça mescidi terketmesin.”

Müslim, Hayz 99, (362); Tirmizi, Tahâret,56, (74, 75); Ebu Dâvud, Taharet 68, (177).

3628 – Abdullan İbnu Zeyd (R.a) anlatıyor: “Resülullah (S.a.v)`a, namazda iken hayaline abdesti bozuldu gibi gelen bir adamdan bahsedilmişti. Şöyle ferman buyurdular:

“Sesi işitip kokuyu duymadıkça namazı sakın terketmesin.“

3629 – Ebu Dâvud bir rivâyette şu ziyadede bulunmuştur: “Biriniz mescide girince, kabaları arasında bir şey hissedecek olsa, çıkanın sesini işitmedikçe sakın mescidden dışarı çıkmasın.“

Buhari, Vudü 4, 34, Büyü 5; Müslim, Hayz 98, (361); Ebu Dâvud, Tahâret 68, (176); Nesâi, Tahâret 116, (1, 99).

3630 – Ali İbnu Talk (R.a) anlatıyor: “Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Biriniz namazda yellenirse derhal namazdan çıksın, abdest alsın ve namazı iade etsin.”

Ebu Dvud, SaIât 193, (1005).

3631 – Bu hadisin Tirmizi`deki lâfzı şöyle: “Bir bedevi gelerek: “Ey Allah`ın Resulü! bizden bir kimse çölde bulunsa, azıcık bir yel kaçırsa, suyu da az ise ne yapmalıdır)?” diye sordu. Aleyhissalâtu vesselam:

“Sizden biri yellenecek olursa abdest alsın. Kadınlara da arkalarından temas etmeyiniz. Bilesiniz ki Allah hakk(ın sorulması ve açıklanmasıyla ilgili hususlarda sizden) utanma talebinde bulunmaz.”

Tirmizi, Radâ 12, (1164-1166).

MEZİ

3632 – Muhammed İbnu Hanefiye anlatıyor: “Hz Ali (R.a) dedi ki: “Ben mezisi akan bir kimseydim. Bunun hükmü hususunda -kızı hanımım olması sebebiyle- Resulullah aleyhissalâtu vesselâm`a soramamıştım. Mikdâd İbnu`l-Esved radıyallahu anh`a söyledim, o sordu. Şu cevabı almıştık:

“(Mezisi gelen kimse) zekerini yıkar ve abdest alır.”

3633 – Muvatta ve Ebu Dâvud`un rivayetIerinde Mikdâd şöyle demiştir: “Hz. Ali (R.a), bana, kendisi için Resûlullah`tan: “Kadınına yakınlaşınca mezisi akan kimseye ne gerektiği hususunda sormamı söyledi. Ali ilâveten dedi ki: “Zira yanımda Resülullah (S.a.v)`ın kızı var, bu sebeple bizzat sormaktan utanıyorum.”

Mikdâd der ki: Ben bu mesele hakkında Resülullah aleyhissalâtu vesselâm`a sordum. Şu cevabı verdi:

“Biriniz buna rastlarsa fercini su ile yıkasın. Namaz abdesti ile abdest alsın.”

Ebu Dâvud bir başka rivâyette şu ziyadeyi kaydeder: “…zekerini ve iki husyesini yıkasın.”

Buhari, Gusl 13, İlm 51, Vudü 34; Müslim, Hayz 17, (303); Muvatta, Tahâret 53, (140); Tirmizi, Tahâret 83, (114); Nesâi, Taharet 112, (1, 96, 97) Gusl 28, (1, 213); Ebu Dâvud, Tahâret 93, (206, 207, 208, 209).

3634 – Yine Ebu Dâvud`un bir diğer rivâyeti şöyledir: “Hz. Ali (R.a) dedi ki: “Ben mezisi akan bir kimseydim, yıkanmaya başladım. (Sonunda) sırtım çatlayacak hale geldim. Durumu Resulullah aleyhissalâtu vesselâm`a zikrettim -veya ona zikredildi-. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm:

Öyle yapma, (her seferinde yıkanma)! Meziyi gördün mü, zekerini yıka, sonra da namaz abdestiyle abdest al. Ancak meni atacak olursan o zaman yıkan!” buyurdular.”

Ebu Dâvud, Tahâret 93, (203).

3635 – Sehl İbnu Hüneyf (R.a) anlatıyor: “Ben mezi akıntısından epey bir sıkıntıda idim. Bu yüzden sık sık gusül yapıyordum. Sonunda Resulullah aleyhissalâtu vesselâm`a bu husustan sordum. Bana:

“Meziden dolayı sana abdest kâfidir!” buyurdular.

“Ey Allah`ın Resülü! elbiseye değen meziden ne yapmalıyım?“ dedim.

“Bir avuç su alıp, bunu, mezinin değdiğini zannettiğin yerlere serpmen sana yeterlidir!” cevabını verdi.“

Ebu Dâvud, Tahâret 83, (210); Tirmizi, Tahâret 84, (115); İbnu Mâce, Tahâret 70, (506).

3636 – Abdullah İbnu Sa`d el-Ensâri (R.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v)`dan guslü gerektiren şeyler nelerdir, sudan sonra olan sudan sordum. Şu cevabı verdi:

“Bu mezidir. Her erkek mezi ifrâz eder. Mezi akınca fercini ve husyelerini yıkarsın, ve namaz abdestiyle de abdest alırsın.”

Ebu Dâvud, Tahâret 83, (211).

3637 – Hz. Ömer (R.a) anlatıyor: “Ben de (meziyi), kendimden ipek ipliği gibi iner görürdüm. Öyleyse bunu sizden biri görünce (telaşlanmayıp) zekerini yıkasın ve namaz abdestiyle abdest alsın.” Burada meziyi kastetmiştir.- “

Muvatta, Tahâret 54, (1, 41).

KUSMUK

3638 – Ebu`d-Derdâ (R.a) anlatıyor: “Resulullah aleyhissalâtu vesselâm (bir keresinde) kustu ve abdest aldı.“ Ma`dân der ki: “Resulullah aleyhissalâtu vesselâm`ın âzadlısı Sevban radıyallahu anh`a Şam câmiinde rastladım. Bu meseleyi ona hatırlattım ve ondan (mahiyetini) sordum. Şu cevabı verdi:

Doğru söylemiş, o zaman abdest suyunu da Resulullah (S.a.v)`ın kendilerine ben dökmüştüm.”

Ebu Dâvud, Savm 32, (2381); Tirmizi, Tahâret 63, (87).

KAN

3639 – Misver İbnu Mahreme`nin anlattığına göre: “Ömer İbnu`I-Hattab (R.a)`ın hançerlendiği gece huzuruna girdi ve Ömer`i sabah namazı için uyandırdı. Ömer (R.a):

“Namazı terkedenin İslam`dan nasibi yoktur!“ buyurdu. Sonra Ömer, yarasından kan aktığı halde namaz kıldı.“

Muvatta, Tahâret 51, (1, 3 9-40).

3640 – Hz Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor “Resulullah aleyhissalâtu vesselam`la birlikte Zâtu`r-Rikâ` gazvesine çıktık. (Askerlerden) bir kişi, müşriklerden birinin hanımına temasta bulundu. Kocası da:

“Muhammed`in Ashabından kan dökmeden geri dönmeyeceğim“ diye yemin etti. Evinden çıkıp Resulullah aleyhissalâtu vesselâm`ı tâkibe koyuldu. Resulullah aleyhissalâtu vesselâm bir verde mola verdi ve:

“Kim bizi (nöbet tutup) koruyacak?“ diye sordu. Muhacir ve Ensâr`dan birer adam vazifeyi üzerlerine aldılar. ResuIullah aleyhissalâtu vesselâm, bunlara:

“Şu geçidin girişini tutun (orada bekleyin)!“ diye ferman buyurdu.

Bu iki zat, geçidin ağzına gelince Muhacirden olanı, yattı. Ensâri de namaz kılmaya başladı.

Derken tâkipçi adam da oraya geldi. (Namazdaki nöbetçinin) silüetini görünce anladı ki, bu, askerlerin koruyucusudur, derhal bir ok attı ve ok, eliyle koymuşcasına hedefini buldu. Ensari oku çıkarıp (namazına devam etti). Müşrik (isabet ettiremedim düşüncesiyle atmaya devam etti.) Öyleki üçüncü okunu da attı. Ensâri de (yaraya aldırmadan) aynı şekilde namazına devam etti. Bir müddet sonra arkadaşı uyandı. (Müşrik bunların iki kişi olduğunu görünce) yerinin farkına vardıklarını anladı ve kaçtı.

Muhâcirden olan zât, Ensari arkadaşındaki kanı görünce:

“Sübhânallah! Sana ilk oku atınca beni niye uyandırmadın?” diye sordu. Arkadaşı:

“Öyle bir sure okuyordum ki, kesmek istemedim “ diye cevapladı.“

Ebu Dâvud, Tahâret 79, (198).

KADINA DEĞME

3641 – Hz. Aişe (R.a) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) kadınlarından birini öptü, sonra dönüp namaza gitti, abdest tazelemedi.

Urve rahimehullah der ki: “Kendisine: “Bu, sizden başka bir hanımı olmamalı!” dedim, Hz. Aişe gülmekle cevap verdi.“

Ebu Dâvud, Tahâret 69, ( 178, 179,180); Tirmizi, Tahâret 63, (86); Nesâi, Tahâret 121, (1,104); İbnu Mâce, Tahşet 69, (502).

3642 – İbnu Ömer (R.a)`in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Erkeğin hanımını öpmesi ve ona eliyle dokunması hep mülamese (değme) sayılır. Öyleyse kim hanımını öperse veya eliyle dokunursa abdest alması gerekir.” Bu rivayetin bir benzeri İbnu Mes`ud`dan gelmiştir.

Muvatta, Tahâret 64, (1, 43).

3643 – Übeyy İbnu Ka`b (R.a) anlatıyor: “Ey Allah`ın Resulü, dedim, bir kimse hanımıyla cima yapsa fakat inzal olmasa yıkanması gerekir mi?”

“Kadına değen kısmını yıkar, sonra abdest alır ve namaz kılar!” buyurdular.”

Buhari, Gusl 29, Müslim, Hayz 85, (346).

FERCE DEĞMEK

3644 – Talk İbnu Ali (R.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v)`ın yanına geldik. (Biz huzurlarında iken) bir adam geldi. Sanki o bir bedevi idi.

“Ey Allah`ın Resulü! dedi, kişi abdest aldıktan sonra zekerine değerse ne gerekir (abdesti bozulur mu, bozulmaz mı?) “ Resulullah (S.a.v) şu cevabı verdi:

“O, kendisinden bir parça değil midir?”

Ebu Dâvud, Tahâret 71, (182, 183); Tirmizi, Tahâret 62, (85); Nesâi, Tahâret 120, (1,101). Bu metin Tirmizi`nindir.

3645 – Büsre Bintü Saffan (R.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v) buyurdular ki: “Zekerine değen abdest almadıkça namaz kılmasın.“

Tirmizi, Tahâret 61, (82, 83, 84); Muvatta, Tahâret 58, (1; 42); Ebu Dâvud, Tahâret 70, (181); Nesâi, Taharet 118, (1, 100).

3646 – Mus`ab İbnu Sa`d İbni Ebi Vakkâs (R.a) anlatıyor:

“Ben, Sa`d İbni Ebi Vakkâs (R.a)`a Kur`an tutuyordum. Bir ara kaşındım. Sa`d:

“Her halde zekerine değdin?“ dedi. Ben “evet!” deyince:

“Kalk, abdest al!“ emretti. Ben de gidip  abdest alıp geri döndüm.”

Muvatta, Tahâret 59, (1,42).

3647 – Nafi rahimehullah anlatıyor: “Ben, bir sefer sırasında İbnu Ömer (R.a)`le beraberdim. Güneş doğduktan sonra onun abdest alıp namaz kıldığını gördüm. Kendisine: “Bu, şimdiye kadar kıldığınızı hiç görmediğim bir namaz!“ dedim. Şu açıklamayı yaptı:

“Sabah namaz kılmak üzere abdest aldım sonra fercime dokundum. Sonra da abdest almayı unuttum (ve namaz kıldım. Şimdi bu durumu hatırlayınca) yeniden abdest alıp namazımı iade ettim.“

Muvatta, Tahâret 60, (1, 42, 43).

UYKU, BAYILMA; KENDİNDEN GEÇME

3648 – Hz. Enes (R.a) anlatıyor: “Resulullah`ın ashabı uyurlar, sonra abdest almadan namaz kılarlardı:

(Enes`ten bunu rivayet eden) Katade`ye:

“Bu sözü Enes`ten bizzat işittin mi?” diye sorulmuştu:

“Vallahi evet!” diye te`yid etti.”

Müslim, Hayz 125, (376); Ebu Dâvud, Tahâret 80, (200); Tirmizi, Tahâret 58, (78).

3649 – İbnu Ömer (R.a)`den anlatıldığına göre, oturarak uyur, sonra kalkar, abdest almadan namaz kılardı.”

Muvatta

3650 – Hz. Ali (R.a) anlatıyor: “Gözler, halkanın bağıdır, öyleyse uyuyan abdest alsın.”

Ebu Dâvud, Tahâret 80, (203).

3651 – İbnu Abbas (R.a)`ın anlattığına göre, Resulullah (S.a.v) `ı secde halinde uyurken görmüş ve hatta Resulullah (S.a.v) horlayıp solumuş, sonra kalkıp (abdest almadan) namaz kılmıştır.

İbnu Abbas der ki:

“Ey Allah`ın Resulü dedim, siz uyudunuz, (abdestiniz bozulmuş olmalı değil mi)?” Bana şu açıklamayı yaptı: “Abdest, yatarak uyuyana gerekir. Zira yatarak uyuyunca mafsalları rahâvet basar.“

Tirmizi, Taharet 57, (77); Ebu Dâvud, Tahâret 80, (202); Nesâi, Ezân 41, (2, 30).

3652 – Ubeydullah İbnu Abdillah İbni Utbe anlatıyor: “Hz. Aişe (R.a)`nin yanına girip, kendisine:

“Bana Resulullah (S.a.v)`ın hastalığından bahsetmez misiniz?“ dedim.

“Elbette “ dedi ve anlattı: “Resulullah (S.a.v) `ın hastalığı ağırlaşmıştı. Bir ara:

“Halk namazı kıldı mı?“ diye sordu.

“Hayır ey Allah`ın Resülü, sizi bekliyorlar “ dedik.

“Benim için leğene su koyun!” emrettiler. Dediğini yaptık. Yıkandılar. Sonra kalkmaya çalıştı. Ancak üzerine baygınlık geldi. Az sonra açıldı. Tekrar: “Halk namazı kıldı mı?” diye sordu.

“Hayır, ey Allah`ın Resulü, sizi bekliyorlar!“ dedik. Halk oturmuş, yatsıyı kılmak üzere Resulullah (S.a.v)`ı bekliyordu.”

Buhari, Ezân 51, 39, 46, 47, 67, 68, 70, Vudü 45, Hibe 14, Farzu`1-Hums 4, Enbiya 19, Megazi 83, Tıbb 21, İti`sâm 5; Müslim, Salât 90, (418); Nesâi, İmamet 40, (2,101, 102).

Bu rivâyet Buhari ve Müslim tarafından tahric edilen uzunca bir rivayetten bir parçadır.

3653 – Esma Bintu Ebi Bekr (R.a), küsuf namazıyla ilgili rivayetinde der ki: “..Ben de (Resulullah`a uyarak) namaza durdum. (Namazı öylesine uzattı ki) üzerime baygınlık geldi. Başımın üzerine su dökmeye başladım.”

Urve rahimehullah der ki: “Abdest almadı. “

Buhari, Vudü 37 İlm 24, Küsuf , 10, 11, Sehv 9, Itk 3, İ`tisam 2; Müslim, Küsuf 11, (905).

ABDEST GEREKTİREN

3654 – Ebu Hüreyre (R.a)`den nakledildiğine göre, Ebu Hüreyre mescidde abdest alırken yanına Abdullah İbnu Kârız gelir. Ona, Ebu Hüreyre şu açıklamayı yapar: “Bir keş (kurumuş çökelek) parçası yedim, bu sebeple abdest alıyorum. Çünkü ben Resulallah aleyhissalâtu vesselâm`ın “Ateşte pişen şeyler yiyince abdes alın” dediğini işittim.”

Müslim, Hayz 90, (352); Nesâi, Taharet 122, (1,105,106); Tirmizi, Tahâret 58, (79); Ebu Dâvud, Tahâret 76, (194). Bu, Müslim`in lafzıdır. Müslim`de Hz. Aişe`den de buna benzer bir rivâyet mevcuttur.

ABDESTİN TERKİ

3655 – İbnu Abbâs (R.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v) koyun budu yedi ve namaz kıldı, abdest almadı.“

Buhari, Vudü 50, Et`ime 18; Müslim, Hayz 91, (354); Muvatta, Tahâret 91, (1, 25); Ebu Dâvud, Tahâret 75, (187); Nesai, Tahâret 123, (1, 108).

Buhari`nin bir başka rivayetinde: “Tencereden eliyle etli kemik aldı“ denmiştir. Müslim`in bir rivayetinde: “Budu kemirdi, sonra namaz kıldı, abdest tazelemedi“ denmiştir.

3656 – Amr İbnu Ümeyye ed-Damri (R.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v)`ı gördüm, elindeki koyun budundan parça kesiyordu, ezan okundu. Hemen et dildiği bıçağı bırakıp namaza koştu, abdest almadı.”

Buhari, Vudü 50, Ezan 43, Cihad 92, Et`ime 20, 26; Müslim, Tahâret 92, (355); Tirmizi, Et`ime 33, (1837).

3657 – Hz. Câbir (R.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v) çıktı, beraberinde ben de vardım. Ensârdan bir kadına uğradı. Kadın ona bir koyun kesti. Bir tabak tâze hurma getirdi, ondan yeyip sonra öğle için abdest aldı ve namaz kıldı. Sonra (namazdan) ayrıldı. Kadın ona koyundah arta kalan bir şeyler getirdi. Resulullah (S.a.v) onu da yiyip ikindiyi kıldı, bu sırada abdest almadı.”

Muvatta, Tahâret 25, (1, 27); Tirmizi, Tahâret 59, (80); Ebu Dâvud, Tahâret 75, (191,192); Nesâi, Tahâret 23, (1,108). Bu Tirmizi`nin lafzıdır.

Ebu Dâvud ve Nesai`nin rivayetinde: “Resulullah`ın son iki icraatından biri ateşin değiştirdiğinden abdest almayı terketmekti“ denmiştir.

3658 – Ubeyd İbnu Sümâme el-Murâdi anlatıyor: “Abdullah İbnu`I-Hâris İbni Cez` (R.a), Mısır`a yanımıza geldi. Kendisi Resulullah (S.a.v)`ın ashabından idi. Mısır Camii`nde şu hadisi anlatırken işittim: “Ben, öyle hatırlıyorum ki, Resulullah (S.a.v.)`la bir adamın evinde oturan yedi kişiden yedincisi veya altıdan altıncısıydım. Derken Bilâl (R.a) geçti ve ezan okudu. Biz de çıktık. Giderken bir adama uğradık tenceresi ateş üstündeydi. Resulullah (S.a.v) ona: “Tenceren yeterince pişti mi?“ diye sordu. Adam:

“Evet, annem babam sana feda olsun!” dedi. Resulullah bunun üzerine bir parça aldı. Çiğnemesi devam ederken namaz için iftitah tekbiri aldı. Ben bu sırada ona bakıyordum.”

Ebu Dâvud, Tahâret 75, (193).

3659 – Süveyd İbnu`n-Nu`mân (R.a) anlatıyor: “Hayber Seferine Resulullah (S.a.v) ile birlikte çıktık. Hayber yakınlarında olan Sahbâ`ya vardığımız zaman Resulullah (S.a.v) ikindi namazını kıldı. Namaz bitince yiyecek getirilmesini ferman buyurdu. Sadece kavut getirilmişti. Bunun su ile ıslatılmasını emir buyurdu.

Resulullah (S.a.v)da, biz de ondan yedik. Sonra akşam namazına kalktı. Ağzını mazmaza etti. Biz de ağızlarımızı mazmaza ettik. Fakat abdest almadı.”

Buhari, Vudü 51, 54, Cihâd 123, Megazi 35, 38, Et`ime 7, 9, 51; Muvatta, Tahâret 20, (1, 26); Nesâi, Tahâret 124, (1, 108, 109).

3660 – Hz. Enes (R.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v süt içti. Ne mazmaza yaptı, ne abdest aldı; namazını kıldı.”

DEVE ETLERİ

3661 – Câbir İbnu Semure (R.a) anlatıyor: “Bir adam Resulullah (S.a.v)`a gelerek:

“Koyun eti sebebiyle abdest alayım mı?“ diye sordu.

“Dilersen abdest al, dilemezsen alma!” diye cevap verdi. Adam bunun üzerine:

“Deve eti sebebiyle abdest alayım mı?“ diye sordu. Resulullah (S.a.v) bu sefer:

“Evet, deve eti sebebiyle abdest al!” cevabını verdi. Adam tekrar:

“Koyun ağıllarında namaz kılayım mı?“ diye bir başka sual sordu:

“Evet!“ cevabını aldı. Tekrar sordu:

“Pekala, deve ağıllarında namaz kılayım mı?“

“Hayır!“ buyurdu Aleyhissalâtu vesselam.”

Müslim, Hayz 97, (360).

3662 – Ebu Dâvud ve Tirmizi`de Berâ (R.a)`nın rivayetlerine göre Resulullah (S.a.v) şöyle demiştir:

“Deve ağıllarında namaz kılmayın, çünkü onlar şeytandandır.”

Koyun ağıllarından soruldu:

“Oralarda kılın, çünkü onlar berekettir“ buyurdular.“

Ebu Dâvud, Tahâret 72, (184); Tirmizi, Tahâret 60, (81).

MÜTEFERRİK HADİSLER

3663 – İbnu Mes`ud (R.a) anlatıyor: “Biz, yollarda ayağa bulaşan pislik sebebiyle abdest tazelemezdik.”

Ebu Dâvud, Tahâret 81, (204); İbnu Mâce, İkamet 67, (1041).

3664 – Ebu Hüreyre (R.a) anlatıyor: “Bir adam izarını sarmış olarak namaz kılarken, Resulullah (S.a.v) ona:

“Git, abdest al!” ferman buyurdu. Adam gitti abdest aldı, sonra şelip (tekrar namaza durdu. Resulûllah (S.a.v) tekrar):

“Git abdest al!” emretti. Adam gitti, abdest aldı, geri geldi. Bir adam:

“Ey Allah`ın Resulü, ona niye abdest almasını emir buyurdunuz?“ diye sordu.

“O, dedi, izârını sarkıtmış olarak namaz kılıyordu. Allah, izarını sarkıtan erkeğin namazını kabul buyurmaz!“

Ebu Dâvud, Libas 28, (4086).

MEST ÜZERİNE MESHETMEK

3665 – Muğire İbnu Şu`be (R.a) anlatıyor: “Ben Resulullah (S.a.v)`la beraberdim. Bana:

“Ey Muğire, su kabını al!“ emretti. Ben de onu aldım. Resulullah (S.a.v) (la tenhaya gittik. O) benim gözümden kayboldu, kaza-yı hâcet yaptı, (geri döndü). Üzerinde Şâmi bir cübbe vardı. (Abdest almak için hazırlık yaptı. Cübbesinin yenlerini çemreyip) kollarını çıkarmaya çalıştı. Ancak (yenler) dardı. Ellerini (yenlerin uç kısmından geri çıkarıp cübbeyi sırtına koyup kollarını) alttan çıkardı. Ben su döktüm, namaz için abdest aldı. Mestleri üzerine meshetti, sonra namaz kıldı.”

3666 – Bir diğer rivâyette: “Mestlerini çıkarmada yardımcı olmak için eğildim. Bana:

“Bırak onları, zirâ ben, abdestli olarak mestlerimi giyindim” buyurdu ve üzerlerine meshetti.“

Bu Sahiheyn`in lâfzıdır.

3667 – Müslim merhumun bir diğer rivayetinde: “Resulullah (S.a.v) mestleri, başının ön kısmı (alnı) ve sarığı üzerine meshetti “ denilmiştir.

3668 – Ebu Dâvud`un bir diğer rivayetinde: “Resulullah (S.a.v) mestleri üzerine meshetmişti; ben:

“Ey Allah`ın Resulü! yoksa unuttunuz mu?“ dedim.

“Bilakis, dedi, belki sana unutturuldu. Aziz ve celil olan Rabbim, bana böyle emretti.“

Buhari, Vudü 48, 3 5, 49, Salât 7, 25, Cihâd 90, Megâzi 80, Libâs 10, 11; MüsIim, Taharet 77, 79, 81, 82, (274); Muvatta, Tahâret 42, (1, 36); Ebu Dâvut, Tahâret 59; (149, 150; 151); Tirmizi, Tahâret 72, (97, 98, 99, 100); Nesâi, Tahâret 96, 97, 100, 87, (1, 82, 83, 84, 76).

3669 – Hz. Bilal (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v) mestleri ve örtüsü üzerine meshetti.”

3670 – Ebu Dâvud`un rivayetinde şöyle denmiştir: “Resulullah (S.a.v) ihtiyacı için (araziye) çıkardı. Ben de O`na su taşırdım. (Kaza-yı hâcet yapınca) abdest alırdı. Bu sırada sarığı ve “bot“ ları üzerine meshederdi.”

Müslim, Tahâret 84, (275); Ebu Dâvud, Tahâret 59, (153); Tirmizi, Tahâret 75, (101); Nesâi, Tahâret 86, 96 (1, 75, 81).

3671 – Ebu Übeyde İbnu Muhammed İbni Ammâr İbni Yâsir anlatıyor:

“Câbir İbnu Abdillah (R.a)`a mest üzerine meshetme hususunda sordum. “Ey kardeşimin oğlu, bu sünnettir “ buyurdu. Bunun üzerine sarık üzerine meshetme hakkında sordum:

“Saça meshet!“ diye cevap verdi.“

Tirmizi, Tahâret 75, (102).

3672 – Cerir İbnu Abdillah el-Beceli (R.a)`nin anlattığına göre, Cerir, abdest alıp mestleri üzerine meshedince, kendisine:

“Mest üzerine mesh mi yapıyorsun“ diye sormuşlardır. O da:

“Evet demiştir, ben Resulullah (S.a.v)`ı gördüm. Bevletti sonra abdest aldı. (Sıra ayaklarına gelince, yıkamayıp) mestlerinin üzerine meshetti “ dedi.

Buhari, Salât 25; Müslim, Tahâret 73, (272); Tirmizi, Tahâret 70, (93); Nesâi, Tahâret 96, (1, 81).

A`meş der ki: “İbrahim Nehâ`i dedi ki: “Bu hadis, Abdullah İbnu Mes`ud (R.a)`un ashabını taaccübe (hayrete) sevkediyordu, çünkü Cerir (R.a)`in müslüman oluşu Mâide süresinin nüzülünden sonra idi.”

3673 – Ebu Davud`un rivayetinde Cerrr şöyle demiştir: “Meshetmekten beni ne alıkoyacak? Zira ben Resulullah (S.a.v)`ı meshederken gördüm!“

Bu sözü üzerine Cerir`e: “Bu, Mâide suresinin nüzûlünden önceydi“ dendi de şu cevabı verdi: “Hayır! Ben kesinlikle Maide suresinin nüzûlünden sonra müslüman oldum.”

Ebu Dâvud, Tahâret 59, (154).

3674 – Hz. Büreyde (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v), Mekke`nin fethedildiği gün, beş vakit namazın hepsini tek bir abdestle kıldı ve mestlerine meshetti. Hz. Ömer (R.a):

“Bugün, hiç yapmadığın bir şeyi yaptın!“ dedi. Resulullah (S.a.v):

“Âmmden (bilerek) yaptım ey Ömer” cevabını verdi.“

Müslim, Taharet 86, (277); Ebu Dâvud, Tahâret 66, (172); Tirmizi, Tahâret 45, (61); Nesai, Tahâret 101, (1, 86). Tirmizi ve Nesai`nin rivâyetinde mesh`in zikri geçmez.)

3675 – Hz. Mugire (R.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v) abdest aldı ve çoraplarının ve ayakkabılarının üzerine meshetti.

Ebu Dâvud, Tahâret 61, (159); Tirmizi, Tahâret 74, (99).

Ebu Dâvud der ki: “İbnu Mehdi, bu hadisi rivâyet etmezdi. Çünkü Muğire (R.a)`den bilinene göre Aleyhissalâtu vesselam mestlerine meshediyordu.”

Yine Ebu Dâvud der ki: “Bu hadis Ebu Musa el-Eş`ari (R.a)

tarafından da rivâyet edilmiştir: “Aleyhissalatu vesselam çorapları üzerine meshetti.” Ancak bu rivâyet muttasıl ve kuvvetli değildir, (zayıftır).

Ebu Dâvud der ki: “Çorap üzerine Ali İbnu Ebi Tâlib, İbnu Mes`üd, Bera İbnu Azib, Enes İbnu Mâlik, Ebu Ümame, Sehl İbnu Sa`d ve Amr İbnu Hureys (R.a) ecmain de meshetmiştir. Bu tatbikat Ömer İbnu`I-Hattâb ve İbnu Abbâs (R.a)`dan da rivayet edilmiştir.

3676 – Evs İbnu Evs es-Sakafi (R.a) anlatıyor: “Ben, Resulullah (S.a.v)`ı bir kavmin kuyusuna gelmiş, abdest alırken gördüm. Abdestini aldı, ayakkabılarına ve ayaklarına meshetti.”

Ebu Dâvud, Tahâret 62, (160).

3677 – Muğire (R.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v) mestin üst ve aşağı kısımlarını meshederdi.”

3678 – Ebu Dâvud`un rivayetinde şöyle gelmiştir: “Resulullah (S.a.v) mestlerinin sırtlarına meshederdi.”

Tirmizi`nin bir başka rivâyetinde de böyle denmiştir.

Tirmizi 72, 73, (97, 98); Ebu Davud, Tahâret 63, (161, 165); Nesâi, Tahâret 63, (1, 62).

3679 – Hz. AIi (R.a) buyurdular ki: “Eğer din insanın fikrine göre olsaydı, mestin altını meshetmek, üstünü meshetmekten evlâ olurdu. Ancak ben Resulullah (S.a.v )`ın mestin üstünü meshettiğini gördüm.”

Ebu Dâvud, Tahâret 62, (162).

3680 – Bir başka rivâyette şöyle gelmiştir: “Hz. Ali (R.a)`yi abdest alırken gördüm, ayağının sırtını meshetti ve dedi ki: “Eğer ben Resulullah (S.a.v)`ı böyle yapar görmeseydim (ayağın altını meshetmeye daha Iayık düşünürdüm) dedi.”

3681 – Bir diğer rivayette de şöyle gelmiştir: “Ben, Resulullah (S.a.v)`ın ayağın üstünü meshettiğini görünceye kadar, dâima, altını meshetmenin evlâ olduğunu düşünürdüm.”`

Ebu Dâvud, Tahâret (63, 162,163, 164).

3682 – Şüreyh İbnu Hâni anlatıyor: “Hz. Aişe (R.a)`ya mest üzerine meshetmekten sormaya geldim. Bana: “Sana Ebu Talib`in oğlu (Hz. Ali) (R.a)`yi tavsiye ederim, git ona sor. Zira o, Resulullah (S.a.v) ile birlikte seyahatlerde bulunmuştur!” dedi. Bunnun üzerine gidip ona sordum. Şu cevabı verdi:

“Resûlullah (S.a.v), (mesh müddetini) yolcu için üç gün üç gece tuttu, mukim için de bir gün bir gece tuttu.“

Müslim, Tahâret 85, (276); Nesâi, Tahâret 99, (1, 84); İbnu Mâce, Tahâret 86, (552).

3683 – Saffan İbnu Assâl (R.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v) yolcu olduğumuz zaman, bize mestlerimizi üç gün üç gece, cenâbet hali dışında küçük ve büyük abdest bozma, ve uyku sebebiyle çıkarmamamızı emrederdi.”

Tirmizi, Tahâret 71, (96), Da`avât 102, (3529, 3530); Nesâi, Tahâret 98, (1, 83, 84); İbnu Mâce, Tahâret 86, (554).

3684 – Ubey İbnu İmâre (R.a) -ki bu Sahâbi, Resulullah (S.a.v) ile birlikte her iki kıbleye namaz kılan ilklerdendir- anlatıyor: “Bir gün Resulullah (S.a.v)`a gelerek sordum:

“Ey Allah`ın Resulü! Mestlerimin üzerine meshedeyim mi? “

“Evet!“ buyurdular. Ben tekrar:

“Bir gün mü?“ dedim.

“Bir gün!“ buyurdular. Ben tekrar:

“İki gün (olsa)?“ dedim.

“İki gün!“ buyurdular. Ben tekrar:

“Üç gün (olsa)?“ dedim.

“Evet! dilediğin kadar!“ buyurdular.“

3685 – Bir rivayette de “..Hatta yediye kadar ulaştı. Resulullah (S.a.v), sonunda:

“Evet! Sana uygun geldiği kadar!” buyurdular.”

Ebu Dâvud, Tahâret 10, (158).

3686 – Huzeyme İbnu Sâbit (R.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v) buyurdular ki:

“Mest üzerine meshetmenin müddeti yolcu için üç gündür. Mukim için bir gün bir gecedir!” (Bir başka rivayette şu ziyade gelmiştir):

“Biz bu müddetin uzatılmasını taleb etseydik, bize mutlaka uzatırdı.“

Ebu Dâvud, Tahâret 60, (157); Tirmizi, Tahâret 71, (95); İbnu Mâce, Tahâret 86, (553).

ABDEST VE GUSÜLDE KULLANILACAK SU MİKTARI

6037 – Abdullah İbnu Muhammed, babası tarikiyle dedesi Akil`den naklediyor: “Resûlullah (S.a.v): “Abdeste bir müdd, gusle de bir sa` su yeterlidir” buyurmuştu” dedi. Bunun üzerine orada bulunan bir zât Akil`e: “Bu kadar su bize yetmez” diye itiraz etti. Akil de: “Bu kadar su, senden daha hayırlı, saçı da senden daha çok olan zata yetti” diye cevap verdi. Burada kastettiği kimse Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm idi.”

ABDESTSİZ NAMAZ MAKBUL DEĞİL

6038 – Hz. Enes (R.a) anlatıyor: “Resulullah (S.a.v)`ı şöyle derken işittim: “Allah, temizlik olmadan namazı, çalınan maldan da sadakayı kabul etmez.”

ABDESTİ MUHAFAZA

6039 – Hz. Sevbân (R.a) anlatıyor: “Resûlullah (S.a.v) buyurdular ki: “Her hususta dosdoğru istikamet üzere olun; meyletmeyin. Ama buna güç yetiremezsiniz. Öyleyse bilin ki, en hayırlı ameliniz namazdır. Kâmil mü`minden başkası abdesti (hakkı ile) muhafaza edemez.”

6040 – Ebu Ümame (R.a), Resûlullah`tan naklen anlatmıştır: “İstikamet üzere olun! İstikamet üzere olsanız, bu ne iyidir! Amellerinizin en hayırlısı namazdır. Abdesti ancak kâmil mü`minler (hakkıyla) muhafaza ederler.”

TEMİZLİĞİN SEVABI

6041 – Abdullah İbnu Mes`ud (R.a) anlatıyor: “Ey Allah`ın Resulü denildi. Ümmetinden, görmediğin kimseleri (Kıyamet günü) nasıl tanıyacaksın?” Şu cevabı verdi: “Ümmetim, abdest sebebiyle alınlarında nur, kollarında nur, ayaklarında nur taşıyacaklar (bu nurla onları tanıyacağım).”

6042 – Humrân Mevla Osman İbni Affan (R.a) anlatıyor: “Osman İbnu Affan`ı oturma yerlerine otururken gördüm. Abdest suyu istedi ve abdest aldı. Sonra da: “Resûlullah (S.a.v)`ı oturduğum şu yerde oturmuş, benim şu abdestim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle demişti: “Kim şu abdestim gibi abdest alırsa, geçmiş (küçük) günahları affedilir.”

Resûlullah sonra şunu ilave etti: “Sakın gurura düşmeyiniz.”

MİSVAK

6043 – Ebu Ümame (R.a) anlatıyor: “Resûlullah (S.a.v) buyurdular ki: “Dişlerinizi misvaklayın. Çünkü misvak ağız için temizlik sebebidir, Allah`ın rızasına vesiledir. Cibril her gelişinde bana misvakı tavsiye etti; öyle ki bana ve ümmetime farz kılacağından korktum. Ümmetime zorluk veririm diye endişe etmeseydim bunu onlara farz kılardım. Ben öyle (ciddi) misvak kullanırım ki, öndeki dişlerimin (veya diş etlerimin) diplerinden kazınacağı endişesine kapılırım.”

 

6044 – Hz. Ali (R.a) buyurmuştur ki: “Muhakkak ki ağızlarınız Kur`ân`ın yollarıdır, onları misvakla temizleyin.”

Kavram hakkında henüz bir not alınılmadı.

Gıybet

Anlamı İslâm toplumu arasında bir «kul hakkı» sözüdür sürer gider. «Hakkımı aldın», «hakkım kaldı». gibisinden sözleri çeşitli vesilelerle söyler dururuz. Nedir bu kul hakkı?.. «Gıybet» kelimesiyle işaret edilen bir mânâ

Oku »

İbadet

Anlamı «ibadet» adı verilen bütün çalışmaların, tamamiyle, beynin bioelektrik ve bioşimik yapısıyla ilgili olduğundan sözetmiştik… İbadetlerin bir kısmı, bilindiği üzere, bedenin ihtiyaç duyduğu bioelektrik enerjiyi temine dönük olarak yapılmaktadır.. Bu

Oku »

Tâhir

Anlamı Kur’ân-ı Kerîm’i anlamak için önce “tâhir’ olmak, yani -arınmış” olmak gerekir. Çünki, “Arınmamış olanlar dokunmasınlar” deniliyor. Bu âyeti mâalesef yanlış anlıyor; gidip suyla yıkanıp, abdest alıp “arındığımızı” sanıyoruz!.. “Tahir“in

Oku »