31 TEMMUZ 1998

Ahmed Hulûsi

Üstad

− Merhaba dostlar…

Nasipte varmış, gene buluşturdu Mevlâ… Şimdi sizlere bir tasarımdan söz etmek istiyorum…

Bu chatleri gerek ICQ ve gerekse buradaki mIRC sohbetlerini “OKYANUS ÖTESİNDEN” adlı kitap olarak yayımlamamı uygun bulur musunuz?

Ayrıca uygun bulursanız; bu chatlerdeki isimlerinizi kitapta da koruyayım mı, sizce bir sakıncası var mı? Yoksa, hiç isimleri bahsetmeden “SORU” ve “CEVAP” şeklinde mi geçeyim kitaba?

Lütfen bu konuda herkes görüş bildirsin…

Cevaplar

− Çok iyi olur Üstadım.

− Sakıncası yok Üstadım…

− Uygundur, takdir sizin Üstadım.

− Çok güzel olur Üstadım.

− Elbette Üstadım.

− Takdir sizin Üstadım!..

− Siz nasıl uygun bulursanız öyle olsun efendim…

− Hayırlısı olsun. Takdir sizdendir Üstadım.

− Kitap fikri harika… İsimleri koruyalım… Bazılarımızın başka türlü ünlü olma imkânı yok…

− Nasıl uygun görürseniz Üstadım.

− Uygundur elbette Üstadım. Teşekkür ederiz…

− Siz bilirsiniz Üstadım…

− Siz en uygun olanını düşünürsünüz bugüne kadar olduğu gibi…

− Chatte bulunamayanlar açısından da çok faydalı olur Üstadım.

− Bizim kadar şanslı olamayan arkadaşlar için de çok iyi olur Üstadım.

− Elbette Üstadım.

− Çok iyi olur.

− Evet böyle bir kitap çok faydalı olur Üstadım, ayrıca bence isimler de aynen kalabilir…

− Takdir sizin Üstadım.

− Güzel olur Üstadım… İsim hakkında, nasıl uygun bulursanız.

− Çok iyi olur Üstadım. Çok seviniriz.

− Takdir sizin Üstadım…

− İsimlerin ardına geçmek için güzel bir fırsat, kitabınızı değerlendiririz inşâAllâh.

− Sizce uygunsa iyi olur Üstadım.

− Faydalı bir kitap olur, isimler aynen korunsun bence.

− Kitap olması çok iyi olur…

− Sevindik Üstadım. Çok iyi bir fikir.

− Takdir sizin Üstadım…

− Elbette Üstadım.

− İsimlerin olmasında bir sakıca yok. Hayırlı olsun…

− Takdir Sizin Üstadım.

− Memnun oluruz…

− Böyle bir projede yer almak bizlere mutluluk verir Üstadım. 

− Paylaşmak isteriz Üstadım…

− Takdir sizin Üstadım.

− Kitap faydalı olacaktır diye düşünüyoruz, isimler önemli değil bizce (şahsımız adına).

− Bu Kitabı okuyacak bütün kardeşlerimize ALLÂH hazmını versin, mübarek olsun.

− Hayırlı olsun üstadım…

− Takdir sizin Üstadım…

− Kitap olması iyi olur Üstadım.

− Kitap fikri çok iyi… Soru ve cevap olsa daha iyi olur kanısındayız…

− İsimlerin takdiri sizindir Üstadım.

− Bence artık CD’de olması da oldukça ilginç olur.

− İsimlerin olup olmaması takdiri sizindir. Bize mânâlar gerekli Üstadım…

− Kitap çok iyi olur ama isimler önemli değil bizce…

− Teşekkür ederiz Üstadım.

− Hayırlı olsun Üstadım, isim konusunda siz ne uygun görürseniz bizce de uygundur.

− Her zaman ki gibi bizi düşündüğünüz için sağolun. Biz de değerlendirenlerden oluruz inşallâh.

− Kitap hâlinde yeniden ELİNİZDEN düzenlenmesi yepyeni bir oluşum ve enerji ifade edeceği kanısındayız… İsimlerin olmamasını TEKin hitabına daha uygun düşünüyoruz… Takdir sizindir…

− Çok iyi olur, isimlerin bulunması da faydalı olur görüşündeyim… Kitap fikrinize sevindik. Soru−cevap olması daha iyi olur kanaatindeyiz.

− Kitaba “Sistemin Seslenişi” de eklenebilir mi?

− Çok memnun oluruz. İsim gereksizdir.

− Orijinaliyle… Hayırlı olsun…

− Kitap fikri çok iyi olur.. İsimlerin olması kitaba ayrı bir hava verir… Her görüşten insanın chat’i izlemesi ve soru sormasının somutlaşması gibi, Üstadım…

− Çok iyi ve faydalı olacağı kanaatindeyiz…

Üstad

− Evet, genel istek doğrultusunda ICQ ve mIRC sohbetlerini revize ederek “OKYANUS ÖTESİNDEN” ismiyle önümüzdeki ay içinde yayına sokarız inşâAllâh…

Elbette ki, Remzi’nin istek ve desteğine bağlı olarak…

İsimler konusunda iki dosttan samimi uyarı geldi… Onları dikkate alıp, sizlere herhangi bir söz gelmemesi için “soru”− “cevap” şeklinde düzenleyeceğim…

Cevap

− KİTSAN her zaman emrinizde Üstadım.

Üstad

− Değerli dostlarım…

Her insanın nefsi, Rubûbiyet Sıfatından yaratıldığı için, kendisini daima en iyi ve mükemmel görür…

İlmi olan, ilmi yönünden; kredi kartı−parası olan o yönden, koltuğu etiketi olan o yönden; güzelliği olan o yönden; homeless bile yaşadığı özgürlük yönünden böyle düşünür!..

Sanır ki insanoğlu, kendisine hava verdiği şeyi kendisi çalışarak elde etmiştir ve hakketmiştir; lâyık olduğu için kendisine verilmiştir!

Düşünmez ve düşünce sistemini ona göre inşa etmez ki; ezelde senaryoyu yazanın verdiği rolü oynamaktadır ve sahneden çıktığı zaman; “KEŞFİ ŞAK” olunca; işin hakikati anlaşılacaktır ve pişmanlık da ondan sonra bir yarar sağlamayacaktır!

Bana bu rol ve gerekleri takdir edilmeseydi senarist tarafından, ben şu anda bu rolde karşınızda olamazdım!

Üzerimde olan hiçbir şey benim liyâkatim, hakketmem ve çalışmam karşılığı olarak bende açığa çıkmamıştır!

Bende ne görüyorsanız, o, senaristin takdiri, verdiği rol gereği kolaylaştırması, programımın o fiilleri ortaya çıkarması dolayısıyla daha sonra bu gördüklerinizin açığa çıkışıdır!

Şehâdet ederim ki, “ALLÂH” Tek’tir ve hatta “TEK”lik kavramından da münezzehtir ve ben, O’nun “yok”tan var ettiği − “yok” olan bir kuluyum! “Allâh”, neyi dilemişse, dilediği açığa çıkmakta, üzerimizde görünmekte ve bunun sonuçları da neler ise onlar yaşanmaktadır!

Dilediğini verir, dilediğini alır; dilediği gibi yaşatır, Hüküm O’nundur!

Mi’râcım, beynimden derûnuma semâma uzanan bir kuyu gibidir!..

O kuyuda derûna daldıkça; varlıklar, yaratılanlar kaybolur ve sonunda nefsim! Benden geride sadece bir HİÇ! “ALLÂH Adıyla İşaret Olunan” ise Bâkî’dir…

Kimi bugünden bu rolü yaşar, kimi yarın… Ama dünyadayken bunu yaşayamayan, senaristin hükmüne göre bir daha bunu hiç elde edemez!

Ben bir HİÇ’im ama “ALLÂH”, bildirdiğine göre “BÂKΔ olduğunu bilmemizi istemektedir… Niye öyle istemektedir?

Niye “Allâh” öyle istemiştir bilemem ama, bildiğim bir şey vardır ki, bizim yaşadığımız boyutu ve şartlarını dilediğince düzenleyip yaratan, ona göre de, bilmemiz gerekenleri düzenlemiştir! Bu ille de böyle olması demek değildir!

“ALLÂH İsmiyle İşaret Edilen”i bir tanrı olarak düşünmeyi terk etmek, “zor” bile denemeyecek kadar zordur… Meğer ki, verilen rolde kolaylaştırılmış ola!..

“FAKR neredeyse küfr olacaktı” anlamındaki ALLÂH RASÛLÜ uyarısı bu konuda çok önemlidir.

Denizin yüzeyini kaplamış buzu, hâlâ deniz ismini verdiğimiz sudan ayrı düşünüp, buzdaki deliğin altındaki suyun, buzdan ayrı olduğunu sanıp; buzdan görünen suyu ayrı düşünmek, genele takdir edilmiş bir roldür ki, bunu tarif için “gaflet” veya “şirk” kelimeleri kullanılır!..

 Hele buzun, kendindeki su moleküllerini bir aracı eliyle; “deniz” adlı derûnundaki sudan aldığını düşünmek!!!???…

Ya da tersine, denizi gözünün gördüğü elinin altındaki buzla kıyaslamak???

Ben sizlerle bir arada olmasaydım…

Ya da, yakın çevremde sizler değil de, Çinliler olsaydı; benim yazdığım kitaplardaki cevaplar gene sizlerin konularına göre mi olacaktı; yoksa Çinlilerin sorduğu soruların cevapları mı?

Diğer taraftan Çinliler ile sizlerin ortak olduğu değişmez yanlar da var ki, o cevaplarım herkese göre aynı olacaktı sanırım…

Bilemiyorum, neler yazıyorum; belki de kafam çok karışık da neler yazdığımı fark edemiyorum… Yanlış şeyler geliyor da, boğaz dokuz boğum, duru düşünmeden yazıyorsam mazur görün beni…

Ama bıktım kendimi tanrı kulu hissederek olmayan şeyler peşinde koşarak yaşamaktan!

Hz. Muhammed’i “Tanrının elçisi” sanarak yaşamak zilletinden tiksiniyor ve bu zilletle öte dünyaya geçmekten çok korkuyorum!

Hanîf kökenli “ALLÂH” “RASÛLÜ” olan Zât’ı anlamış olan “Allâh” “Evliyasını”, “Tanrı’nın kendi hizmetine seçtiği özel bir ordu” gibi hayal etmekten sıkıldım artık!

“ALLÂH İSMİYLE İŞARET EDİLEN” nedir?

“RASÛL” ve “Rasûllük” nedir?..

“Nebi” ve “Nübüvvet” nedir?..

“Velâyet” ve “Velî”lik nedir?..

“Gaflet” nedendir?..

“Şirk” nedir ve nasıl kalkar?

Bilmek ve gereğini yaşamak istiyorum…

Birkaç saniyelik Dünya yaşamımı, ben bu hayallerle doldurup, bu masallarla kendimi aldatıp; çevreme güllâbilicilik yapmayı “ibadet” diye hayal ederek bu dünyadan geçip gitmek üzere verilen roldeysem… EYVAAAAH!!!..

Dünya yaşamı şak diye bitip “KEŞFİ ŞAK” olduğunda, geriye dönüş kapısı kesin kapandığında ne olacak benim hâlim?

Paranın, malın, mülkün, yakınların fayda vermediği günde “Tanrı” kavramından arınmış bir “selim” kalbe sahip değilsem ne olacak benim hâlim?..

“Allâh Rasûllüğü”nün ne olduğunu anlamamış, “Allâh Rasûlü” olarak Hz. Muhammed’in işlevini kavrayamamış isem, Nübüvvetin O’nda noktalanmasına karşın, hatem olmayan “Rasûl”lük kavramının ne olduğunu fark etmemiş isem; KURÂN’ı OKUyamıyorsam, “KURÂN’ın RUHU”nu algılayamıyorsam ne olacak benim hâlim?

Yıllar boyu namaz KILIP, KURÂN’ı tekrar edip, oruç tutup aç kalan insanların cehennemde yanmasının nedenini hâlâ fark edemiyorsam, rotamı nasıl çizeceğim?

Galiba en akıllıcası, biraz daha çalışıp para kazanıp, rahat ve zevkimizi oluşturacak imkânlara kavuşmak; sevdiklerimizle yakınlarımızla biraz daha dünyanın zevkini çıkarmak…

Haydi isterseniz bir balık yemeğe gidelim; bunlarla kafamızı yoracağımıza… Ya da bir tatile… Beş defa yerine bir defa düşünelim günde, diyorlar… Günde elli vakit düşünseydik adam olur muyduk acaba?..

Evet bugünlük de bu kadar… Sorusu olan var mı?

Peki, beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkürler… İyi geceler…

Web sayfamızdaki “Sistemin seslenişi” köşesinde çıkan haftalık yazıları okumayı ihmâl etmeyin!