29 MART 1998

Ahmed Hulûsi

Soru

− Sizinle tanışma fırsatım bir türlü olmadı, çok istememe rağmen kısmet Chat’teymiş… Yardımlarınıza ihtiyacımız var…

Üstad

− Selâm üzerinizde açığa çıksın ey tanrılarının kulları!..

“ALLÂH” size kendini idrak ettirsin ve gereğini yaşamayı kolaylaştırsın…

Benim burada bütün dünyam Cemile!.. Dün arabada giderken bana tatlı sesten türküler dinletti!.. Tatlı olan ses diyordu ki:

“Âli bizim şahımız; mir’âc’taki Muhammed, padişahımız!.. Lâ ilâhe illâllâh!..”

Sonra da hemen arkasındaki parçada da devamı şöyle geldi…

“Tombul tombul memeler; kapatmıyor düğmeler”!..

Ve ben elimde olmaksızın, “padişahımız Muhammed”i; Mir’âc’ı düşündüm ve beynimde bir âyet yanıp söndü:

Dinlerini oyun ve eğlenceye çevirenleri gördün mü?..

Sonra gene de iyi kullandım arabayı…

Ahmağın birine anahtar vermişler ve demişler: “Bu anahtar ile bir ton altının olur”…

Ahmak takmış anahtarı ipe, geçirmiş boynuna; bir yandan kuru ekmeği kemirirken, bir yandan da zil çalıp oynuyormuş… Ben çok zenginim, yeryüzünün halifesi benim!.. diye…

“ALLÂH” sohbeti yapıp; “tanrı” kulu olarak yaşamak da ne demek ki acaba?..

Bal kavanozu yalayıp da, aç kalmak nasıl bir şey ola ki!

Tanrı dostlarım benim!..

Allâh cehennemden azât etsin sizleri, ilminizi değerlendirterek!..

“İman nûru cehennem ateşini söndürür.”  

buyuruyor Allâh Rasûlü…

Cehennem ateşimiz hâlâ bizi yakıyor ise; bu nedendir acaba?..

Neyse…

Siz dünyanızda, tanrınızla mutlusunuz ki; bu düzeninizi değiştirme yolunda, günlük yaşamınızda bir şeyleri değiştirme gereğini duymuyorsunuz!..

Her biriniz memnun ki yerinden, hiç kalkıp gelen yok yerinden!..

Neyse geçelim bunları… Biz gelelim hobimiz olan din konusuna… 

Soru

− Davud’u yeryüzünde halife kıldım, İbrahim’i de insanlara imam yaptım demekte… M.Arabî, halifeliğin Allâh(!)tan değil, RASÛLLERden geldiğini söylemekte… Buna göre insanlar, Rasûllerin halifeleri midir?..

Üstad

− … iyi bir noktaya değindin…

Biz ve pek çok tasavvuf ehli “Halifetullâh” sözünü kullanmıştır ki; köken olarak yanlış değildir…

Ancak…

Muhyiddini Arabî’nin bahsettiği Rasûller, meleklerdir… Kurân’da yanılmıyorsam, melekler için de Rasûller, denilir…

İnsan yokken, yeryüzünde Nebi de olmayacağına göre; ve ilk insan dahi halife olduğuna göre; burada insan Rasûlleri, anlamak mümkün olamaz kanaatimce!..

Ne dersin … hoca?..

Cevap

− Evet Üstadım.

Soru

− Üstadım… Fûsûs’da geçen; Musa (a.s.)’ın “Rabbim bana HÜKÜM vermekle kudreti bağışladı” sözünde HÜKÜM ile HALİFELİĞİ kastettiğinden bahsetmekte. Bu yüzden her Rasûlün ve her Nebinin halife olmadığını söylemekte… Buna göre bazı Nebilerde açığa çıkan HÜKMÜN halifelikle bağlantısını nasıl anlamalıyız?..

Üstad

− Rasûl, Nebi olmayabilir… Kurân’da Nebiler dışındakiler için de Rasûl tâbiri geçer bildiğim kadarıyla…

Hüküm ise, “Allâh” bakışıyla bakma sonucu oluşabilen bir şeydir!

Beyler unutmayınız ki bu sohbetlerin genel adı: TAKLİTTEN TAHKİKEdir…

Geçmişte ezber yollu öğrendiğiniz şeylerin acaba ne kadarı tahkike dönüp, sizi o konuda YAKÎNe erdirdi?..

Kendinizden veremediğiniz isâbetli cevap, taklidin SONUCUDUR!..

Taklidiniz ile tahkikinizi terazinin iki kefesine koyup bir tartar mısınız; lütfen!..

Dışardan aldıklarınız, bir kefeye; kendi buluşunuz, sizden açığa çıkan isâbetli cevaplar diğer kefeye!

Mukallit, tanrısıyla yaşar!..

İlim geldikten sonra hâlâ onların hevâsına tâbi oluyorsa mukallit; iyi bir müşrik olarak tanrısına kulluk ediyordur!..

Ne zaman kendiniz için ve kendinizdekini açığa çıkarmak için var olduğunuzu fark edip, bunun gereğini yaşamaya başlayacaksınız?..

Cevabı sakın Tanrınıza bağlamayın!..

Devâ Kurân’dadır!.. Kur’ân “OKU”maya çalışın!..

Kurân’ı “OKU”yamayan, “ÜMMÜL KUR’ÂN”ı hiç okuyamaz!.. 

Gününüzün ne kadarını Kurân’ı “OKU”mak için değerlendiriyorsunuz?.. Ne kadarını da dünyada bırakıp gidecekleriniz için harcıyorsunuz?..

Evet, Kurân’ı “OKU”yabilmem için bana ne tavsiye edersiniz?.. Hangi hocaefendi ya da şeyhefendiye devam etsem ki, bunu okuyabilmek için?.. Bana tavsiye edebileceğiniz biri var mı?..

Ona her şeyimi bağışlamaya hazırım; iş ki bana Kur’ân “OKU”masını öğretsin!..

Bir ton altın olan kasa anahtarı boynunda, kuru ekmek kemirmekte olan pozisyonundan kurtulabileyim!..

Yok mu bana bir diyeceği olan?..

Cevap

− Bir ton altınımız yok ki!..

Üstad

− Anahtar boynunuzda, altın da kasanızda!..

Cevap

− Başımızdaki gözlüğü veya takılı olan gözlüğü aramaktayız. Bunun anahtarını arıyoruz.

Üstad

− Bu hâl üzere ölmek mi istiyorsunuz, hâlinizden memnun olarak?..Yoksa…

Cevaplar

− Ben kendi adıma; insan ilişkilerini aşmaya çalışmakla uğraşıyorum. İnsanlara bakış açım değişti ve insanlar bana, bendeki neyi anlatıyorlar diye bir bakışla düşünüyorum ve kendi adıma bunun iyi başlangıç olduğunu düşünüyorum.

− Ne diyelim Üstadım!.. “Kuran’ı OKU’yun” diyorsun… Kurân’da da “Tâhir olmayanlar el sürmesin” yazılı… Ne yapalım??!

Üstad

− Duş al temizlen!..

Cevaplar

− Biz aradığımızı bulduk!.. Bulmayan düşünsün!

− Bize zaman lazım Üstadım…

Üstad

− Yaşam garanti belgen kaç yıllık?..

Cevaplar

− Bilinçli olduğum her an OKU’maya çalışıyorum.

− Anahtarı kullanmayı başaramıyoruz Üstadım.

− Korkunun ecele faydası var mı?

Üstad

− Günün 24 saatinin ne kadarında bilinçlisiniz?

Cevap

− AHH… Bize HİMMET lazım Üstadım!..

Üstad

− Size gayret lazım dostlarım!.. 

Cevaplar

− Hayır ölmeden önce ölememe durumundan (yani idraksızlığımızın nedeninden) kurtulamıyoruz nedendir???

− Üstadım, kilidimizin pasını çıkarmaya çalışıyoruz…

− Yeni katılanlar var; konuya vâkıf olmaya çalışıyor…

− “OKU”yamıyoruz Üstadım.

− Her an…

− OKU’mak veya OKU’yamamak… İşte tüm mesele bu…

− Ben de en azından, karşımdakinin kim olduğunu düşünerek, hiçbir şeye kızmamaya, sinirlenmemeye çalışıyorum… Bunu da kendi adıma bir aşama olarak görüyorum.

− Hadiyd: 22-23. âyetler bize bazı şeyleri apaçık ortaya koyuyor bence…

Üstad

− Şunu kesinlikle bilin ki…

Yanan bir odadan kaçıp kurtulma arzusu ile yapacaklarınız gibi; “OKU”ma gayreti içinde olmadıkça, asla “oku”yamayacaksınız!..

Kendinizi ALDATMAKTAN VAZGEÇİN!..

Cevaplar

− Bilginin kemâle ermesi ve gereğini yaşayabilmek, bilinçlenmek ise; henüz bu ilim yolunda bilinçlenemedik.

− Henüz okuyamadığını idrak ile başlamaz mı okumak?.. Demek ki her birim ucundan köşesinden okumaktadır gerçekte… Önemli olan, bundan sonra perdeyi ve pencereyi açıp temiz hava almak…

Üstad

− Gençler, yeni girenler daha konuyu yeni fark ediyorlar… Ya eskilere ne demeli?..

Cevap

− Bir şey olmaya çalışmak mı yoksa ölmeye çalışmak mı Üstadım?

Üstad

− Daha ne zamana kadar isimle uğraşıp, resme yönelmekten geri kalacaklar?..

Adamlar on sene evvelki asılsız, yakıştırma haberi bize yamalayıp, gerçeği örtmeye çalışıyorlar!..

Onlar gibi yaşamak hoşunuza mı gidiyor?..

Neydi o âyet… İman ettik deyip de, imtihanla karşılaşınca bahaneler bulup zordan kaçanlar ve evlerinde karılarıyla yaşamayı tercih edenler hakkındaki?..

İmtihanı gökten düşecek dosya kağıdındaki sorular zannedenler hakkındaki…

Gece yarısı bu sohbetleri yalnız başınıza okuyup, kendi yaşamınızla karşılaştırarak uyumaya çalışsanız…

Soru

− Güneş’ten kaçabilecekler mi Üstadım?..

Üstad

− Kurân’ı okuyup, “ALLÂH”a iman etmeyenler, kaçamazlar!.. 

Soru

− Peki kaçınca nereye gidecek, bütüne mi?..

Üstad

− … “ALLÂH” kitabını iyi oku!.. Parça yok ki, bütün olsun!..

Gelelim “hilâfeti” tanımaya!..

Bütün varlıkların ve dolayısıyla cinlerin hakikati, alt boyutu melekler olması hasebiyle; cin için ne kadar, melektir, denebilirse; insan için de o kadarıyla Halifetullâh denebilir…

İnsan, kendi derûnundaki melekiyet boyutuna ermeden; “ALLÂH”ı bilmesi kesinlikle mümkün değildir!..

“ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”, genel bir oluşa yönlendirir düşünceyi…

Önce bu oluşu anlayacaksın, ve bunun sonucu olarak şirkten arınıp, “tanrı” kavramından kurtulacak ve böylece duş alıp arınacaksın…

Ondan sonra genel oluş içinde kendini tanımaya başlayacaksın… Hayvan olan yanınla; cin olan yanınla; melek olan yanınla, insan olan yanınla…

Ve tüm bunların sonunda da “Allâh kulu” olduğunun ne demek olduğunu fark edeceksin!..

Bunlar, bilgi ve ezberle değil, yaşam ve hissedişle olacak!..

Bunun sonucunda Allâh ahlâkıyla ahlâklanmış olacaksın ve seyredeceksin âlemleri, “Allâh bakışı”yla!..

Özünüz aşkına aldatmayın kendinizi; benim yapmadığım zulmü ediyorsunuz kendiniz nefsinize!..

Yarın yukarıdan tanrınız megafonla mı seslenecek sizlere, falancanın ağzından uyarmıştım, sizleri; diye?.. Ne diyor imtihan konusunda?..

İmtihan hangi üniversitenin hangi salonunda olacak?..

Peki bu kadar dostun bana bir tavsiyesi olmayacak mı?..

Cevaplar

− “İnsanlar içinden bazıları vardır, “Allâh’a ve Âhiret gününe inandık” derler ama onlar inanmış değillerdir.”

− “Allâh’ı ve inanmış olanları aldatma yoluna giderler. Gerçekte ise onlar kendilerinden başkasını aldatmıyorlar…”

− “Ne var ki, bunun farkında olamıyorlar.” (2.Bakara: 8-9)

− “İnsanlar imtihandan geçirilmeden, sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar..?” (29.Ankebût: 2-3)

Üstad

− Ne yapayım ki, çok âciz kalıyorum, düşündüklerimi size fark ettirme yolunda!.. Ve haklı olarak sizler de, yaşantınızda, olayı hobiden, yaşam savaşına döndüremiyorsunuz!..

Haklısınız; özür dilerim!..

Cevap

− Eksiklik bizde, biz özür dileriz Üstadım.

Üstad

− Ya Hû!.. Bu kadar PC’den yok mu bana bir tavsiyede bulunacak?..

Cevaplar

− Bahşettiğiniz bunca ilimden sonra, hâlâ daha boy abdesti alıp, arınamadık!.. Hayıf bize, vah bize, eyvah bize…

“…Andolsunki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette ALLÂH doğruları ortaya çıkaracak; yalancılarıda mutlaka ortaya koyacaktır.”

− İşletmelerde ve çalışma yerlerinde “şeytan avukatlığı” diye bir kavram vardır ben bunu tavsiye ederim…

Üstad

− …’ın tavsiyesini anlamakta gene âciz kaldım..?

Cevap

− Zaten her an kendim ile savaş hâlinde iken ne diyebilirim… Herhangi bir salonda değil… Hesap görücü olarak nefsim yeter!..

Üstad

− … sen ne diyorsun?..

Cevap

− Üstadım düşünüyorum…

Kur’ân-ı Ferah, feza, Muhayyer… makâmlarında okuyabilmeye ayırdığım zamanı düşünüyorum…

Ömrüm boyunca “ne güzel Kur’ân okuyorsun” diyenleri düşünüyorum… Hocaları, ilim adamlarının bu konuda değerlendirmelerini düşünüyorum.

Şu anda Ringte çok kuvvetli bir yumruk yiyen bir boksör durumundayım.

Fakat bu manevî yumruk tam Hacc’a gideceğim sırada ne büyük bir rahmet oldu bana.

Allâh razı olsun Üstadım. Devamlı himmetlerinizi bekliyorum.

Üstad

− Mühürlenmemişsen, açılıyorsun, demektir … Hoca!.. Mübarek olsun!..

Cevaplar

− Bu kapı YOK’luk kapısı, zor girilir denmedi mi!..

Bu bir rıza lokmasıdır hazmı zordur, denmedi mi!..

Ezel-i ilâhî’de takdir olunanlar yaşanır denmedi mi!..

Ben hepsinden vazgeçtim sadece Kul olayım yeter…

− 9.Tevbe: 86-87;

“Allâh’a (B sırrıyla) inanın ve Rasûlü ile beraber mücahede edin diye bir sûre indirildiğinde: servet-dünyalık sahipleri izin istediler ve dediler ki: bırak bizi, oturanlarla beraber olalım…”

“Geride kalanlar (kadınlar)la beraber olmaya razı oldular… Onların kalplerine mühür vuruldu; dolayısıyla anlamazlar…”

Üstad

− Teşekkür ederim… Mühürsüz olanlara bu âyet yeter sanırım…

Tek dileğim, mühürlenmemişlerden olduğumu değişen yaşam ve amellerimde görebilmek!..

Allâh gelecek olan imtihanlarımda, mühürlülerin cevaplarını vermekten korusun beni!.. Sizler zaten mühürsüzsünüzdür elbette!..

Peki dostlar… Hepinize iyi geceler… Burada saat 14:48… Ben yeni uyanıyorum… Sizlere iyi uykular!..

Cevaplar

− Teşekkürler Üstadım… NJ’deki dünyanıza selâmlar…

− Uyanabilmek dileği ile…