27 MART 1998

Ahmed Hulûsi

Üstad

− Sorular birikti mi?.. Yalnız şunu bilin… Cevabı kitaplarımda olan soruları cevaplamıyorum!..

Cevap

− Sizi kitaplarınız ile, kitaplarınızı da bilgi ve suallerimiz ile kayıtlayamayız Üstadım!..

Soru

− “Halifetullâh”, sistem içindeki bir oluş mudur yoksa sistemin kendisi mi?..

Üstad

− “Halifetullâh” kelimesiyle neyi kastediyorsun?..

Cevap

− Kurân’da geçen Üstadım…

Soru

− Doğuştan sağır olarak doğan kişide Kelâm, Sıfat terkibinde olmayıp halifetullâh özelliğine sahip olarak yaratılmamış mıdır?

Üstad

− Dostlar…

Kurân’da geçen tâbir “YERYÜZÜNDE HALİFE” şeklindedir!.. Bunun dışında nerede geçiyor “HALİFETULLÂH”?..

Cevap

− Üstadım!.. Kurân’da “Halifetullâh” tâbiri yoktur… Sadece “Yeryüzünde halife” veya “Halifeler” tâbiri var…

Üstad

− Y… bu açıdan bakarak… Yeniden sormak istediğini sor bakalım…

Soru

− “Halifetullâh” ile “Yeryüzü halifesi” arasındaki fark nedir?..

Üstad

− Halifetullâh, “Allâh halifesi” demektir ki, eğer böyle bir birim varsa, tüm evrenlerde Allâh adına söz sahibi demektir…

“Yeryüzünde halife” ise… Önce, kimin halifesi, bunu anlamak gerek!..

İnsan, yeryüzünde, kimin HALİFESİ olarak meydana getirilmiştir?..

Soru

− Biz bu ilmi sizin dağıttığınız zekâtlarınızdan alıyoruz; zekâtın zekâtı olur mu?

− Teşekkürler Üstadım… 

Üstad

− Neye teşekkür..? Ben anlamadım ki daha, “İnsan”ın kimin halifesi olduğunu?.. Kim söyleyecek?..

Cevap

− Yeryüzü melâikesi, cin ve insin Üstadım…

Üstad

− Evet, İNSAN YERYÜZÜNDE KİMİN HALİFESİ KURÂN’A GÖRE?.. KİM TARAFINDAN HALİFE NASBEDİLMİŞ YANİ?

Cevaplar

− İnsan, Allâh’ın halifesi olarak yaratılmıştır.

− RAHMÂN’ın halifesi…

− “Allâh halifesi” mecazî bir ifadedir… Tek’e bağlı olarak bir de O’nun yanı sıra, halifesi değildir, kastedilmek istenen!.. Belki, O’na ait diye anlatılan özelliklerin, İNSANda müşahede edilebileceğine işarettir…

− İnsan, Allâh ismiyle işaret edilenin yeryüzündeki halifesi…

− ALLÂH Adı İle İşaret Edilen’in yeryüzündeki halifesi insan olabilir mi, Üstadım?..

− Hz. Muhammed (s.a.v.) Mi’râcta kiminle görüştü ise… SANIRIM…

− ALLÂH Adı İle İşaret Edilen’in halifesidir. Bunun için de terkibinde Esmâ’nın tamamını idrak edip yaşaması kaydıyla.

Üstad

− Ya hû, Allâh için cevap verin ey ilim sahipleri!..

Cevaplar

− ALLÂH İsmi İle İşaret Edilen’in, yeryüzünü oluşturan isimlerinin aşikâr olduğu, tam tasarruf mahallinin aldığı isim!

− Hayırlı akşamlar Üstadım, halife TEK’tir ve O, ALLÂH’tır!

Üstad

− Evet, iki-üç kişi dışında Kurân’a göre bu sorunun cevabını verebilecek yok mu?.. Kurân’ı bu kadar mı anladık?.. Ve anlattıklarımı, yazdıklarımı?..

Cevaplar

− Yeryüzünde halife olması, “K” noktasının açılımından meydana gelen boyut için geçerli olup… Allâh İsmiyle İşaret Edilen’in ise bu nokta gibi sonsuz noktalar indînde bir hiçtir.

− Allâh’ın özellikleri ile bezenmiş olma hâli.

− Allâh’ın halifesi…

− İnsan yeryüzünde Halifetullâh özelliğini açığa çıkarabilecek şekilde yaratılmıştır… Yeryüzünün halifesidir.

− Allâh vardır ve O’nunla beraber hiçbir şey yoktur, yani halifelik kavramı anlatma bâbında bize göredir…

− İnsan yeryüzünde Rabbi’nin halifesidir… diye düşünüyorum…

− Allâh’a ayna olandır zannımca Üstadım!.. 

− Rabbin mânâlarının yeryüzündeki seyir mahallinin adıdır halife…

− İnsan, Allâh adı aynasında, hilâfetini ortaya koyandır…

− İnsanın halifeliği Rubûbiyet Sıfatının gereği Hakk’a ait isimlerin halk üzerinde ortaya çıkabilmesidir diye düşünüyorum…

Üstad

− Bu en basit konuda böyle tutulursanız, biraz daha ağırlaşırsa konular ne yapacaksınız?..

Soru neydi?.. Kurân’a göre diyordu!..

Öyle ise cevap da bir kere Kurân’a göre diye başlamalı değil mi?..

Ben Kurân’ın şu âyetinden bu konuda şunu anlıyorum, diye cevaba girmek gerek değil mi?..

Kur’ân insanın ALLÂH’ın halifesi olduğunu yazıyor mu HÂFIZ …?

Cevap

− Kelime kelime o tâbir yok…

Üstad

− O tâbir olmadığına göre, kimsenin de “Allâh’ın halifeliği”ni öne sürme hakkı yok!..

Çünkü önce burada o sözün geldiği yeri anlamak durumundayız… Hangi mertebeden gelen bir söz bu?..

“Yeryüzünde halife olarak meydana getirdik” sözü, hangi mertebenin ifadesi acaba?..

“ALLÂH” de ötesini bırak, ise konu… tamam öyle deyip kapayalım!

O zaman yukarıda bir tanrı düşünelim; burada da onun namına işleri yürütecek bir kâhya… pardon, bir halife!

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım…

Bir kere “ALLÂH” kelimesini değil; “ALLÂH Adıyla İşaret Edilen” cümlesini beyninize kazıyarak düşünmeye başlayın…

İşaret edilen, NE ve NEREDE?..

Bu takdirde, kendisiyse, zaten halifesi olmaz!..

Kendisi değilse; o zaman NESİ?..

Halifelik sonradan mı oluşuyor; anadan doğma mı?..

Sonradan olma ise, “insanı” lafzı hangi şartlardaki kime işaret ediyor?..

Anadan doğma ise, o takdirde bütün insanlar mı halife?..

Kadın-erkek ayırımı olmaması bu hitapta, neyi gösteriyor?..

Yeryüzünde halife ise, bu âhiret, cehennem ve cennet boyutlarını da içeriyor mu?..

Yoksa sadece Dünya (âyette ARZ) yaşamını mı içine alıyor?..

Evet bu soruların cevaplarını bekliyorum..?

Haydi …, ilk cevap senden gelsin bakalım…

Cevaplar

− Sadece Dünya için geçerlidir… Âhirette vahdet söz konusudur…

− Arz kelimesinin karşılığını, “semâ” kelimesini “gökyüzü” olarak anladığımız gibi yorumlarsak; sadece “yerküre” gibi anlaşılır… Oysa, “semâ” nın karşılığı, “Esmâ boyutu” olabildiği gibi; “arz”ın karşılığı da “beş duyu boyutu” şeklinde anlaşılabilir!

Bu durumda, insanın “yeryüzü halifesi” olarak var olması, onun “beş duyu ile algılama” boyutunda Allâh İsmiyle İşaret Edilen’e ait diye bilinen özellikleri yaşayabilme kapasitesi ve istidadı üzere var olmasına işarettir, şeklinde anlaşılabilir.

− “Semâ”da yani evrende ve her boyutta dahi halife mevcuttur… (TEK’İN SEYRİ)

− Doğduğu anda halife olur insan; beyniyle. Beyinde cinsiyet yoktur. Âhirette de ortamı paylaştıklarımız farklı olmaz ise eğer, halifelik devam eder diye düşünüyorum. Teşekkürler.

− Allâh adı ile işaret edilenin ilmindeki sonsuzluk değil mi Üstadım?..

− En’am: 165’de “RABbin halifesi” olduğu belirtiliyor ki, “her şeyin de Rabbi ALLÂH”tır… Tüm insanlar yeryüzünde ilâhî isimlerin mânâlarını ortaya koymak suretiyle hilâfet görevini ifa etmektedir… Halife, cennet ve cehennem boyutlarını kapsamaz…

− Allâh ismiyle işaret edilenin ilminde olmuş bitmiş, anadan doğma programında bu kolaylaştırılmışsa, cennet ve cehennemi de içeriyordur bilgime göre…

− Âhiret, cehennem, cennet boyutlarını da içerir diye düşünüyorum…

− Halifelik, Rubûbiyet boyutunda geçerlidir; anadan doğma oluşur; insan vasfında olan herkes için geçerlidir; önemli olan, doğuştan gelen bu özelliğin ‘Hakkını’ verebilmektir; âhiret, cennet ve cehennemde de geçerlidir…

− Anladığım kadarıyla, “halife” kavramını anlayabilmek için “yeryüzü” tâbiri yanı sıra, “halkolma” veya “yaratma” dediğimiz kavramın dahi neye işaret ettiğini açıklığa kavuşturmak gerekiyor…

− Her insan, kendi kapasitesi oranında fıtrî hilâfet görevini yerine getirmek üzere yaratılmıştır…

Üstad

− Hiç akıl ve mantıkla konuşamayacak mıyız bu konuları…

Hep klişe ezberlediklerinizi ve onda da yanlış anladıklarınızı tekrarlayarak, â’mâ bir hâlde Dünya’dan ayrılmayı mı düşünüyorsunuz şerefli bir HALİFE olarak?..

Cevaplar

− Sorunuza cevap veremediğim için özür dilerim… BİLMİYORUM! Üstadım…

− Bütün insanlar halifedir, yeryüzündeki halifeden kasıt Güneş sistemidir, kadın erkek ayırımının olmaması, isimlerinin melekî güçlerindendir, meleklerde cinsiyet yoktur, işaret edilen varlığın özündedir, halifelik; cennet, cehennem boyutlarını da içerir kanaatindeyim…

− Kurân’dan anlaşıldığına göre;

1) Halife, cin ve melâikenin secde ettiği; sözü ve hükmü hem madde boyutuna (kuşlara, dağlara…) hem de ötesine (cinlere, meleklere) geçen İNSAN’dır… 

2) Genel anlamda madde boyutu itibarıyla her insan halife olsa da Kurân’da asıl vurgulanan (1.deki vasıflı…)

a. Bakara: 30’a göre, Mutlak BENliği aksittirecek Esmâ bilinci ile var olan,

b. İsra ve Mi’râc âyetlerinde Cebrâil’in de kılavuzlandığı urûc’ta Rabbi olarak kulunu kabul edenin… SANIRIM…

− Kendini tanıması ile birlikte tasarruf ettiği boyutların halifesi…

Üstad

− Herkesin içinde yanlış cevap verirsem, adıma leke gelir; bu kadar yıldır bu konuyla ilgileniyor, bir bunu bile bilmiyor demesinler benim için; diye cevap vermiyoruM!.. mu?..

Gururla yaşadı, hüsran ile öldü!..

Etraf için yaşadı; kendini tanıyamadan öldü!..

Desinler için yaşadı; dediler, oh kurtulduk!..

Allâh için yaşadı;

Halifeliğinin gereğini ortaya koydu!..

Cin ve meleklerin insana secde etmesi, ne demektir?..

Cevaplar

− İnsan, zâhir ve bâtın tüm mânâların seyir mahalli olduğuna göre Efâl’deki tüm oluşumlarda da bu geçerlidir…

− Arz tâbiri, beden boyutuna işaret eder; Semâ tâbiri ise, şuur boyutunu ifade eder; gibi anlıyorum…

− Dünyamızdan kurtulmaya başlayıp; dünyayı algılamaya ve boyutsal düşünebilmeye inşallâh başlayabilirsek, halifeliğimizin hakkını hakkımızda herhâlde daha iyi bir hâle getireceğiz diye düşünüyorum şu anki bilgimle…

Üstad

− Halife olacak mıyız?.. Halife miyiz?..

Cevaplar

− …YİZ.

− Halifeyiz…

− İnsansılıktan kurtulduğumuz kadar…

Üstad

− …YİZ olduğuna göre, nedir bu “YİZ”?.. Bilmiyorsak; neye göre halifelik?..

Cevaplar

− Halifeyiz Üstadım…

− ALLÂH BİLİR… DİLERSE biliriz…

− Halife olarak yaratıldık; halife özelliğimizi açığa çıkaracağız diye anlıyorum…

− Halife olmayı bekleyen(!) halifeLER gibiYİZ!

− Halifeliğimizi idrak etmek üzere, bu ilme talip olduk…

− Allâh’ın dilediği kadar halifeYİZ. 

Üstad

− Halife olarak yaratılanın, bu amaçla yaratılmış olanın, bunu yerine getirmemesi mümkün mü?.. Yerine getirdiğimiz HALİFELİK nedir?..

Cevaplar

− Allâh diyorum; ama şu andaki boyutuma göre, maalesef tanrının halifesi…

− İsimlerin mânâlarını ortaya koyabilme özelliğiyle varedilmiş olmamız dolayısıyle halifeyiz…

− …’ın halifeliğini, fazlası ile yerine getirdiğime inanıyorum; bundan kurtulabilmeyi diliyorum…

− Yokluğumuz kadar halifeyiz.

− Farkında olmayan HAKkını veremez diye düşünüyoruz!

− Ne için var olduğumuzu fark etmemiz için halifeyiz…

− Allâh ahlâkıyla ahlâklandığımız kadar, halifeyiz!..

Üstad

− İPUCU veriyorum;

“İnsanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etmeleri için yarattım” âyetini hatırlayın!..

Cevaplar

− Fıtrî kulluktur…

− Allâh adı ile işaret edilenin bizden açığa çıkmasını dilediği fiilleri açığa çıkarabildiğimiz kadarı ile olabilir mi Üstadım?..

− Kendi mânâlarını seyretmeyi dilemesi ve seyredilir hâle gelmesi benim idrakıma göre halifeliği meydana getirir…

− Anladığım kadarıyla; ALLÂH İsmi İle İşaret Edilen’e ait mânâları ortaya koyabilme istidat ve kabiliyeti ile var kılınan İNSAN, Tek’in yeryüzündeki halifesidir… O’na ait isimlerin mânâlarını dengeli bir şekilde ortaya çıkarabilen, ABDULLÂHdır…

− AYNA olmak için değil mi Üstadım?

− Kulluğumuz kadar halifeyiz.

− Fıtrî halifelik…

− Varediliş amacımızın farkında olarak, yaşamamızın gerektiğine inanıyorum…

Üstad

− Anlaşılıyor ki, “Hz. Muhammed NEYİ OKUDU” kitabı pek okunmamış…

Yeni WEB sayfamıza bütün Türkçe kitaplarımız giriyor… Oradan okuyabilirsiniz…

Eğer bugünkü soru, sınıf atlama sorusu olsaydı… Kaç kişi sınıf geçmişti?..

Özür dilerim, sizleri fazla yordum… Herkese iyi geceler!..