2. BASKI İÇİN SÖZÜMÜZ

Ahmed Hulûsi

1967 yılındaki müşahedelerimizi belki tâlibine faydalı olur diyerek, “TECELLİYÂT” adı altında bir kitapçık hâlinde neşretmiştik…

Daha sonra mevcudu kalmayan bu kitapçığımızı hayli talep eden olmasına rağmen yeniden basmak nasip olmadı… Onun yerine diğer kitaplarımızı neşretmeyi nasip etti… RUH ve ruh çağırma olaylarının gerçeğini “RUH İNSAN CİN” isimli kitabımızda; insanın yapısını, hakikatini ve âkıbetini de “İNSAN VE SIRLARI” adlı kitabımızda açıklamaya çalıştık… “DOST’tan Dosta” ise 1967-1968 yıllarındaki bazı düşüncelerimizi ihtiva ediyordu…

Kişinin gerçekte var olmayan vehmî benliğinden kurtulup, kendisindeki ilâhî benliğin zâhir olmasını sağlama çalışmaları olan tasavvufta “Allâh’ta yok olma” diye tarif edilen müşahedeler söz konusudur… İşte bu yoldaki bazı müşahedelerimizi bu kitapta okuyacaksınız… Öyle veya böyle, ama bizim müşahedelerimizdir bunlar, ki kimseyi bağlamaz…

Sizlere değişik bir âlemden esintiler getirebilirsek, ne mutlu bize… Şayet ters düşmüşsek bildiklerinize, siz bizim dediklerimizi koyun bir yana ve İslâm’ı getiren Zât’ın izinden yürüyün!..

Allâh hepimize pişmanlıksız bir gelecek ihsan buyursun.

           
AHMED HULÛSİ 
15.9.1988
ANTALYA

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.