11 ŞUBAT 1998

Ahmed Hulûsi

Soru

− Rasûlullâh Efendimiz, sınırlı sayıdaki zevâta sistemi gerçek olarak anlatmış!.. Diğerlerine ise reddedemeyecekleri şekilde sembollerle anlatmış.

Bu sembollerin gerçeğini öğrendikçe, insanın hayret etmemesi mümkün değil.

Zaten, yazmış olduğunuz kitaplardaki bilgiye dört elle sarılmamızın nedeni de buradan kaynaklanmaktadır. Sembollere takılıp kalmak, gerçeği araştırmamak, taklit ehlinin davranışıdır…

İnsanın şu andaki şuuru ile diri diri toprağa gireceğini öğrendikten sonra, hâlâ tahkike ermek için gayret sarfetmemesi çok büyük kayıptır diye düşünüyorum…

− Uyuşturucunun da tesir edemediği bir noktaya çok çabuk gelinip, ondan sonra ne olacağını hayal edemediğimizde ne olacak Üstadım?..

Üstad

− Çokları onu yaşamıyorlar mı..?

Hastanelerde görmüyor musun?.. Sanırım Dr. …, sistemin ve yaşamın gerçekleriyle bizden çok daha fazla yüz yüze ve iç içe!..

Soru

− Üstadım… Bu kıymetli ve de kıymetine binâen hazine olan sözlerinizle bizlerin hâlini çok güzel tasvir ettiniz… İnşâAllâh bu ayna bizlerin uyanmasına vesile olur…

− Şu anda hissettiklerimiz devam edemez mi?..

Üstad

− Bu acı gerçeğim ortada iken, hâlâ aklım dünyada bırakıp gideceğim ve bir daha da hiç beraber olmayacağım şeylerle uğraşıp duruyor… Ve ben bu gerçeğe rağmen hâlâ kendimi AKILLI kabul etmekle avunup duruyorum!..

Aslında yapılacak iş… User Sami has left chat!.. gibi bir şey…

User AHH has left the chat!..

SAVE BUFFER!..

Cevap

− User Honeywell has left the koza!

− ALLÂH bizlere, sizin hâlinizle yaşamayı her boyutunda nasip etsin! 

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.