11. BASKI

Ahmed Hulûsi

Allâh’a sonsuz şükürler olsun ki, büyük rağbet sonucu, bu baskıya da erdik ve ümit ediyorum ki çok daha ilerilere de gideceğiz…

İslâm’ın zâhirinden, açıklanabilecek en derinliklerine kadar, bir sistem hâlinde DİN olgusunu anlatabilen bu kitabı bize bağışlaması dolayısıyla, Rabbime ne kadar şükretsem bir hiçtir.

Umarım zaman içinde bu kitabın değeri çok daha iyi anlaşılacaktır. Zira şu andaki din eğitimi, henüz bu konuları hakkıyla kavrayabilecek bir eğitim verememektedir.

Temennim, İslâm’ın küll olarak ve bir sistem şeklinde anlaşılması; körlerin fili tanımak için organlarına yapışması gibi; branşlar şeklinde ele alınmaktan vazgeçilmesidir. Tıpkı Hz. Rasûlullâh (aleyhisselâm)’ın yaşamakta olduğu devirdeki gibi…

Allâh cümlemize insaf, izan ve hazım ihsan eylesin.

                        Ahmed HULÛSİ

20.2.1995

ANTALYA

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.